با ما ارتباط برقرار کن

اجتماعی

اگر شهردار بودم…

منتشر شده

روی

اشـاره: معماري و منظر شهري بنـدرعباس اين روزها دستخـوش تغييراتي است، از دستکاري ساحـل تا احداث بناهايي که به سمت معماري بـومي و اسلامي پيش مي رود. به مناسبت روز مهندس، مهندس مهدي رضايي سردره رييـس سـازمان نظـام مهندسي ساختمان هرمزگان به نقش اين سازمان در حـوزه هاي مختلف اشاره کوتاهي دارد که در ادامه ميخوانيد.

با توجه به اينکه استانداري هرمزگان يک سري تفويض اختياراتي راجع به پروژه هاي عمراني به نظام مهندسي واگذار کرده است برنامه شما براي زيبا سازي سواحل  چيست؟

اصلي ترين برنامه با توجه به ساحلي بودن بندرعباس توجه به ساحل است. که اين طرح‌ها از ديدگاه گردشگري، استفاده از ظرفيت شهري و تجمع مردم در ساحل است. هم اکنون با توجه به ساحل سازي مختصري که در شهر انجام شده است تا ساعتي از نيمه شب گذشته مردم در ساحل حضور دارند.

اين ظرفيت تجمع را ساحل تماما در طول روز در اختيار دارد؛ ورزش صبحگاهي، پياده روي مردم، نشستن در کنار دريا، نگاه به دريا، گوش دادن به صداي دريا که موجب آرامش مردم مي‌شود مي‌تواند در سلامت رواني جامعه تاثير مثبتي داشته باشد.

با دلايل فوق ما بايد از تمام ظرفيت‌هاي اين ساحل استفاده کنيم و تمام شاخص‌ها در طراحي هاي ساحل ديده شود تا بتوانيم هر کدام از اين ويژگي‌ها نهايت استفاده‌ را ببريم همچنين توسعه فضاهاي گردشگري و ورزشي مي تواند به عنوان مزيت شهر بندرعباس مطرح شود.

در خصوص منظرسازي شهر بندرعباس اگر شهردار بوديد چه اقداماتي انجام ميداديد؟

اتفاقا در حال حاضر يک ايده مطرح شده است که فراخواني با هدف مشارکت متخصصين شهر بندرعباس در زمينه سيما و منظر شهر، داده شود تا که خودشان را در جايگاه شهردار بندرعباس ببينند و راجع به ظرفيت بالقوه ساحل تصميم‌گيري کنند و اين تصميم را به سمت يک طراحي سوق دهند. اين ديدگاه فني شهرسازي و طراحي از جامعه هدف به سمت مسووليني که در حال خدمت هستند برود و بتوانند از آن استفاده کنند.

ما بيش از ده سال پيش يک طرح را روي نوار بيست و دو کيلومتري ساحل پيشنهاد داديم که بخشي از آن اجرا شده است و بخش عمده آن نيز اجرا نشد. آن طرح براي ده الي دوازده سال پيش طراحي شده بود که الان با توجه به شرايط فعلي شهر بندرعباس و شرايط اقتصادي جامعه بايد تمامي بحث هاي سياسي را کنار بگذاريم و واقعا پي ببريم که متخصصين ما به چه چيز هايي فکر مي کنند و فهميد که با توجه به نظر اين افراد الان چکاري را مي شود انجام داد.

بايد ديد که “ديدگاه فعلي با توجه به وضعيت شهر چيست؟” و يک ديدگاه واقع بينانه مطرح شود و گرنه اينکه يک طراحي خيلي آرماني عجيب و غريبِ يک برج فلان اندازه و يا يک ساحل آن چناني، را هر شخصي مي تواند را ارائه دهد اما بايد ديد که در شرايط فعلي چه چيزي بايد مد نظر باشد و جامعه هدف به دنبال چيست که در اين فراخوان براي مهندسان و متخصصان شهرسازي اعلام شده است.

اما يک نکته نبايد از ذهن‌ها دور باشد که صرفا ديد مهندسان و متخصصان هميشه کامل نيست و امکان دارد هر قشري از جامعه يک ايده خيلي عالي بيايد و آن ايده بتواند با کمک تجربه و تخصص تبديل به يک محصول خيلي مناسب تر باشد. در هر حال همه بايد ايده دهند که اگر جاي شهردار بودند چکار مي کردند.

ديدگاه شما نسبت به ساخت و سازهايي که در ساحل انجام شده يا در حال انجام است چيست؟

به نظر من يک بخش از فعاليت ها بايد انجام شود و بخش ديگر نياز به اصلاحات دارد يعني بايد يک طوري حرکت کنيم که بخش‌هايي به سمت بهتر شدن برود.

برخي نظرشان اين بود که ساحل بايد صورت ساحلي خود را حفظ کند و من نيز اين موضوع را قبول دارم.

ما هرچقدر بتوانيم ساحل را حفظ کنيم در راستاي حفظ محيط زيست مفيد خواهد بود. اما چيزي را که نبايد فراموش کنيم اين است که سواحل هم بخشي از زيستگاه انسان مي باشد.

انرژي خيلي زيادي در جوانان اين شهر وجود دارد که بايد از اين طريق تخليه شود؛ بسيار اهميت دارد که جوانان سرگرمي هاي مناسبي داشته باشند يکي از بهترين ظرفيت‌هاي ممکن استفاده از ظرفيت ساحل شهر بندرعباس است. با مراجعه به فضاهاي ساخته شده در کنار ساحل مشاهده مي‌کنيد که تعداد زيادي از جوانان در حال ورزش کردن هستند يا حداقل در حال پياده روي و تخليه انرژي خود هستند و اگر اين انرژي در اينجا تخليه نشود جوان انرژي خود را در جاي ديگري تخليه خواهد کرد و آسيب‌هاي اجتماعي را بوجود مي‌آورد که آن موقع ضررها و زيان هاي اين آسيب را همان اشخاصي بايد جواب دهند که الان مي‌گويند نبايد به ساحل دست بزنيم.

بحث تشکيل انجمن معماري استان در برنامه شما هست؛ کارکرد آن چه خواهد بود؟

اين موضوع از طرف يک جمعي از جوانان فارغ التحصيل استان مطرح شد. اين انجمن ايده‌هاي پراکنده را جمع آوري مي‌کنند و در واقع يک نوع مترجم ايده‌هاي مردمي و متخصصاني که از بخش دولتي و بخش حاکميتي جدا شدند هستند. اين گروه ايده‌ها را از مردم دريافت مي‌کنندو به سمت تصميم‌گيرندگان سوق مي‌دهند.

مهمترين مشکلات پيشرو صنعت ساختمان چيست؟

بزرگترين مشکل فعلي اين است که به دليل راکد بودن ساخت وساز، کار نيست و اين خود يک فشار اقتصادي است که به اعضاي سازمان وارد شده است و به طبع آن به سازمان هم وارد مي‌شود.

براي حل اين مشکل در صدد هستيم که بازار اشتغال را منطقي کنيم، هر چه حضور متخصصين در بازار جامعه بيشتر باشد سهم متخصصين از آن بازار افزايش پيدا خواهد کرد.

فعلا سهم مهندسين از بازار کم است و ما مي‌پذيريم که سازمان نظام مهندسي در اين زمينه خوب عمل نکرده  و سهم خودش را از بازار مشخص نکرده است.

اين مشکل در سطح کل کشور وجود دارد و مختص استان هرمزگان نمي باشد. هرگاه براي ساخت يک زمين يک طرحي از طرف مهندسين اين رشته داده مي شود آن طرح به شهرداري ارائه مي‌شود و شهرداري اين طرح را تائيد مي کند تا اين جا مهندسين اين پروژه را همراهي مي‌کنند و از اين پس هنگامي که مرحله اي اجرا آغاز مي‌شود، طرح از دايره مهندسين خارج مي شود و مجري طرح مصالح خود را از يک شخص غير مهندس خريداري مي‌کند. در اين گستره از بازار مهندسين سازمان حضور ندارند و صرفا در مراحل طراحي و نظارت حضور دارند.

بزرگترين عملي که در ساختمان وجود دارد ساخت ساختمان است که در دست مهندس نيست. تنها راهکار اين مساله سازمان نظام مهندسي است و اين را مي پذيريم که ضعيف عمل کرده ايم و کل ساختار سازمان نظام مهندسي بازار خودش را اشتباه معرفي کرده است.

با توجه به گفتههاي استاندار مبني بر اينکه شهر به سمت شمال امتداد پيدا ميکند؛ نظر تخصصي شما در اين خصوص چيست؟

هر چه بتوانيم شهر را متمرکزتر کنيم قطعا سرعت خدمات رساني بالاتر خواهد رفت که يکي از مشکلات شهر بندرعباس طول بسيار زياد اين شهر است به عنوان مثال در يک شهري مانند تهران خيابان ولي عصر که از تجريش تا راه آهن امتداد دارد سي کيلومتر طول دارد؛ شما مي‌دانيد که طول شهر بندرعباس هم سي کيلومتر است . اگر يک اتفاقي در پايگاه هوايي بيافتد و همزمان هم يک اتفاق هم در حديش رخ بدهد شهرداري خيلي به مشکل مي‌خورد. آقاي استاندار گفته که ما مي خواهيم جهت گسترش را به سمت شمالي ببريم، اين عمل از منظر شهري نيز خيلي به شهرداري و مردم کمک مي کند. اگر جهت گسترش به سمت شمال باشد، شهر بيشتر از اين در طول گسترش پيدا نمي‌کند. هرمزگان استان طولي است که اين ويژگي آن هرچند امتيازات ساحلي دارد اما مديريت و خدمات رساني اش را با چالش مواجه کرده است.

اجتماعی

شاخص توسعه فضاهای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی رشد خوبی داشته است

منتشر شده

روی

به وسیله

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، دکتر سعید ناجی ظهر امروز در نشست شورای آموزش و پرورش استان که با حضور منصور آرامی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی و شاپور محمدزاده معاون وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، مجموعه آموزش و پرورش را عامل اصلی و مهم دستیابی به توسعه برشمرد و گفت: اساس توسعه، پرورش نیروی انسانی ماهر است که با وجود انسان های های فرهیخته، کارآزموده، متخصص و علاقه مند به امر آموزش و پرورش، ظرفیت لازم در این زمینه فراهم است.

وی، اولویت بخشی و تقدمِ آموزش و تربیت بر یکدیگر را از آفات مسیر پرورش نیروی انسانی ماهر، متخصص و متعهد برشمرد و افزود: آنچه که یک جامعه مترقی و توسعه یافته را فارغ از صف بندی های معمول مذهبی و عقیدتی نسبت به دیگر جوامع متمایز می کند، ساختار تربیتی آن جامعه است که می تواند از موجودی که دارای ظرفیت فطری و الهی برای دستیابی به کمالات است،  انسانی بسازد که بتواند در خدمت بشریت، منادی صلح، آرامش، رفاه و نوع دوستی باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با اشاره به رسالت سنگین آموزش و پرورش در زمینه پرورش نیروی انسانی مترقی و دارای کمالات انسانی، تصریح کرد: هیچ نهاد و دستگاهی دارای جایگاه  و بضاعت آموزش و پرورش با این وسعت و گستردگی نیست و بنیان های فکری و آموزشی نهادی مانند دانشگاه نیز بر بنیان های آموزشی و تربیتی نهادینه شده مجموعه آموزش و پرورش شکل می گیرد که اگر آموزش و تربیت فرد طی این دوره  از مسیر درست منحرف شده باشد، توفیق لازم را در آینده نخواهیم داشت و قطار توسعه، پیشرفت و تعالی کشور، مسیر اصلی خود را در پیش نخواهد گرفت.

ناجی، بهره گیری از بنیه غنی فرهنگی، ملی و مذهبی کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: با ظرفیت خوبی که در مجموعه آموزش و پرورش کشور وجود دارد، امیدواریم بتوانیم از این مسیر به هدف متعالی پیش بینی شده دست پیدا کنیم اما نقش مدیران آموزش و پرورش و آشنایی کامل آنان با ظرفیت های این مجموعه و استفاده از ظرفیت بزرگ نیروی انسانی فرهیخته و کارآزموده در استان هرمزگان، برای طی هدفمند این مسیر بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: مسوولیت سنگین آموزش و پرورش باید به دست کسی سپرده شود که بتواند این مسیر سخت که گاهی اوقات با تقابلاتی نیز همراه است را به خوبی طی کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، با اشاره به دوران مسوولیت دادی زاده ، مدیرکل پیشین آموزش و پرورش، گفت: وی از نیروهای فرهیخته استان است که به‌واسطه درک درستی که از شرایط حاکم بر مجموعه آموزش و پرورش دارند، از همان اوایل واگذاری مسوولیت، امیدوار بودیم که در فرآیند تصمیمی گیری و اهداف آموزشی و تربیتی استان به نقاط خوبی دست پیدا کنیم.

ناجی خاطرنشان کرد: خوشبختانه شرایط فعلی آموزش و پرورش، ارتقاء چشم‌گیر توسعه فضاهای آموزشی و شاخص های فرهنگی و اجتماعی استان، نمایانگر دستاوردهای خوب در حوزه تصمیم گیری‌های کلان در سطح استان است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، اضافه کرد: امیداوریم با تدوام نهضت مدرسه سازی و احداث بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ کلاس دیگر در استان، هرمزگان به‌عنوان یک استان برخوردار ازحیث بهره‌مندی از فضاهای آموزشی استاندارد در کشور مطرح شود.

در این نشست، با اهدا لوح سپاس، از زحمات موسی دادی زاده مدیرکل پیشین آموزش و پرورش هرمزگان تقدیر و حکم ایرج بیت الهی به عنوان مدیرکل جدید آموزش و پرورش هرمزگان ، از سوی شاپور محمدزاده معاون وزیر آموزش و پرورش به وی اعطا شد.

منصور آرامی نماینده مردم حوزه مرکزی هرمزگان در مجلس شورای اسلامی امروز به دلیل برگزاری نشست علنی مجلس و عدم امکان حضور دیگر نمایندگان استان، به نمایندگی از مجمع نمایندگان هرمزگان در این نشست حضور داشت.

ادامه ی خواندن

اجتماعی

تعطیلی ادارات هرمزگان فقط شامل مناطق قرمز است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان و سخنگوی ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا از تعطیلی ادارات در مناطق قرمز استان خبر داد و گفت: حضور کارکنان در ادارات وابسته به تشخیص مدیران‌ دستگاه های اجرایی است.

منتشر شده

روی

به وسیله

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، دکتر سعید ناجی با اشاره به ضرورت خدمات رسانی به مردم گفت: استانداری، فرمانداری ها و دیگر ادارات خدمات رسان شامل این تعطیلی نمی شود.

جانشین ستاد استانی گفت: بانک ها با رعایت سقف حضور باید به مردم خدمات رسانی کنند و بخش خصوصی و واحدهای تولیدی هم مشمول این تعطیلی نمی شوند و واحد‌های تولیدی با رعایت پروتکل ها همچنان دایر و فعال خواهند بود.

جانشین ستاد استانی با بیان اینکه این طرح تنها مشمول مناطق قرمز می شود، تصریح کرد: در حال حاضر شهرستان بندرعباس قرمز اعلام شده است.

وی خاطرنشان کرد: در واقع علاوه بر اجرای همان محدودیت هایی که از ابتدای آذرماه در حال انجام هست این تعطیلی ادارات غیر ضرور هم اضافه شده است اما کارکنان ضروری ادارات بنا به تشخیص مدیران دستگاه ها در محل کار حاضر می شوند.

سخنگوی ستاد استانی مدیریت کرونا در هرمزگان تاکید کرد: ادارات مشمول این طرح، باید حداکثر کارکنان به جز کارکنان ضروری ادارات را از حضور در محل کار معاف کنند.

ناجی با اشاره به ضرورت امر تولید تاکید کرد: بخش عمرانی و تولیدی باید با قوت بر فعالیتهای خود ادامه دهد.

ادامه ی خواندن

اجتماعی

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت هرمزگان: رسانه ها باید مشکلات اجتماعی را پیگیری و از مسئولین مطالبه کنند

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت هرمزگان گفت: مخالف کتمان هستیم اما رسانه ها باید مشکلات اجتماعی را پیگیری و از مسئولین مطالبه کنند.

منتشر شده

روی

به وسیله

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، سرهنگ رضا سبزواری عصر پنجشنبه در اولین نشست تخصصی کارگروه شهید خانگاه از ابراز علاقه رسانه ها به همراهی با پلیس در تامین امنیت اجتماعی تشکر کرد و گفت: رسانه ها با انتشار اخبار امید آفرین نقش مهمی در ارتقای امنیت اجتماعی دارند.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت استان هرمزگان با اشاره به نامگذاری کارگروه به نام شهید حسین خانگاه افزود: شهید خانگاه الگوی عملی و رفتاری برای همکاران بود و اقدامات این شهید بزرگوار در حوزه امنیت برجسته است.

سرهنگ سبزواری اشتراکات ماموریتی نیروی انتظامی و رسانه ها را شرح داد و اظهارداشت: هم رسانه و نیروی انتظامی دغدغه شان برداشتن گره از کار مردم و خدمت به امنیت و آرامش جامعه است لذا رسانه ها نه تنها برای ما بلکه برای آحاد جامعه اهمیت فوق العاده ای دارد. همه ما باید هدفمان آرامش اجتماعی و افزایش دلگرمی مردم باشد.

وی اضافه کرد: مخالف کتمان هستیم اما رسانه ها باید مشکلات اجتماعی را پیگیری و از مسئولین مطالبه کنند و در انعکاس اخبار هنرمندانه و امید آفرین عمل کنند.
سرهنگ وحیدرضا بای در این نشست با اشاره به ضرورت تعامل پلیس با رسانه ها گفت: این کارگروه می تواند در راستای ارتقای امنیت، ارتقای احساس امنیت و گسترش اخبار مثبت در جامعه اثر گذار باشد. باید تلاش گنیم امنیت اجتماعی، روانی و روحی جامعه افزایش یابد.

سرهنگ بای اخباری از رسانه های هرمزگان را تحلیل و بررسی کرد و بر لزوم حرکت در مسیر هم افزایی و تعامل بیشتر تاکید کرد.

در این نشست غلامعباس شمس الدینی عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران هرمزگان در خصوص تعامل پلیس و رسانه ها در حوزه آموزش، ضرورت تشکیل اتاق فکر به منظور مدیریت بحران و پاسخگویی عاجل و به موقع در زمان بروز اتفاقات و رویدادها مواردی را مطرح کرد.
رضا زرگر مدیر خبرگزاری مهر هرمزگان، تربیت نیروی کارآمد رسانه ای، بهره گیری از توانمندی شهروند خبرنگاران و سرعت عمل در انتشار اخبار دقیق و به موقع را مورد اشاره قرار داد.

یعقوب دبیری نژاد مدیر مسئول روزنامه دریا تشکیل کارگروه رسانه و پلیس را گامی مثبت ارزیابی کرد و گفت: رسانه ها بدنبال جذب مخاطب هستند و طبیعتاً در انتشار اخبار ذائقه افکار عمومی را در نظر می گیرند لذا باید آزادی عمل رسانه های رسمی را ارتقا داد و از طرف دیگر پلیس و معاونت اجتماعی ناجا در همراهی بیشتری با رسانه ها در پاسخگویی و انتشار اخبار داشته باشند.

حسین روحی قائم مقام مدیر مسئول مجله تجارت جنوب ضرورت حضور نمایندگانی از پلیس فتا و معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان در این کارگروه تاکید کرد. جهانگیر حاجی زاده فعال فضای مجازی بر هم افزایی و تعامل بیشتر با پلیس با هدف افزایش امنیت اجتماعیی تاکید کرد و ساماندهی فضای مجازی را ضروری دانست.

کارگروه تخصصی رسانه و پلیس با هدف تحلیل و بررسی مسایل اجتماعی و تعامل بیشتر رسانه ها با حافظان امنیت آغاز بکار کرده است. این کارگروه به نام شهید حسین خانگاه از شهدای نیروی انتظامی استان هرمزگان مزین است که که در تاریخ ۱۹/‏۰۲/‏۱۳۷۳‬ در درگیری با اشرار در منطقه مارم فین به شهادت رسید.

ادامه ی خواندن
آگهی
آگهی

پر بازدیدها