تیم ما

هسته اولیه این پایگاه خبری به مدیریت فاطمه رکن‌الدینی از روزنامه نگاران و فعالان مطبوعاتی هرمزگان تشکیل شده است.

اگر هم می خواهید برای تبلیغات خود هر گونه قراردادی منعقد کنید با حسین روحی  باتماس بگیرید.