استفاده شخصی از خودروهای بیت المال جلوگیری شود

میناب - دبیر مجمع مطالبه گران شهرستان میناب گفت: در گذشته ای نه چندان دور بر روی درب خودروهای دولتی نوشته شده بود استفاده اختصاصی ممنوع اما این روزها این نوشته ها رابر روی هیچ ماشین دولتی که دیده نمی شود هیچ ؛ بلکه ماشنیهای دولتی برای امورات شخصی مدیران و یا کارکنان دولت نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، بهرام رضائی دبیر مجمع مطالبه گران میناب با انتقاد شدید از استفاده شخصی خودروهای دولتی توسط مدیران ادارات گفت: خودروهای های دولتی و یا به عبارتی خودروهای پلاک قرمز که متعلق به ادارات بوده و برای استفاده های اداری در حین کار تعیین شده‌اند، این روزها برای استفاده های شخصی برخی از کارکنان و مدیران به کار می رود در صورتی که این خودروها جزء اموال دولتی و به عبارتی بیت المال محسوب می‌شوند.

وی افزود: عینی‌ترین سوءاستفاده از اموال دولتی سوءاستفاده شخصی از خودروهای دولتی است. استفاده شخصی از خودروهای دولتی نمونه‌ای از بی‌احترامی به مقررات و قانون است. علی‌رغم نص صریح قانون و تأکید مسئولان مبنی بر عدم استفاده شخصی دستگاه‌های اجرایی از خودروها و امکانات دولتی، متأسفانه شاهد این‌گونه بی‌نظمی‌ها در سطح شهرستان هستیم.

بهرام رضائی اظهار کرد: مردم ناظر خوبی بر اعمال و رفتار مسئولین هستند و این را بدانند مردم رفتارهای غیرقانونی آنان را نمی پذیرند و وظیفه دارند طابع قانون عمل کنند.

دبیر مجمع مطالبه گران میناب از نماینده عالی دولت و دستگاه قضایی در شهرستان میناب خواستار رسیدگی و برخورد با مدیران خاطی در این خصوص شد و گفت: حفظ و نگهداری بیت المال وظیفه همه ماست و باید همه با هم در حفظ و نگهداری آن تلاش کنیم تا آیندگان هم از آن بتوانند بهره ببرند.