با ما ارتباط برقرار کن

اجتماعی

اگر شهردار بودم…

منتشر شده

روی

اشـاره: معماري و منظر شهري بنـدرعباس اين روزها دستخـوش تغييراتي است، از دستکاري ساحـل تا احداث بناهايي که به سمت معماري بـومي و اسلامي پيش مي رود. به مناسبت روز مهندس، مهندس مهدي رضايي سردره رييـس سـازمان نظـام مهندسي ساختمان هرمزگان به نقش اين سازمان در حـوزه هاي مختلف اشاره کوتاهي دارد که در ادامه ميخوانيد.

با توجه به اينکه استانداري هرمزگان يک سري تفويض اختياراتي راجع به پروژه هاي عمراني به نظام مهندسي واگذار کرده است برنامه شما براي زيبا سازي سواحل  چيست؟

اصلي ترين برنامه با توجه به ساحلي بودن بندرعباس توجه به ساحل است. که اين طرح‌ها از ديدگاه گردشگري، استفاده از ظرفيت شهري و تجمع مردم در ساحل است. هم اکنون با توجه به ساحل سازي مختصري که در شهر انجام شده است تا ساعتي از نيمه شب گذشته مردم در ساحل حضور دارند.

اين ظرفيت تجمع را ساحل تماما در طول روز در اختيار دارد؛ ورزش صبحگاهي، پياده روي مردم، نشستن در کنار دريا، نگاه به دريا، گوش دادن به صداي دريا که موجب آرامش مردم مي‌شود مي‌تواند در سلامت رواني جامعه تاثير مثبتي داشته باشد.

با دلايل فوق ما بايد از تمام ظرفيت‌هاي اين ساحل استفاده کنيم و تمام شاخص‌ها در طراحي هاي ساحل ديده شود تا بتوانيم هر کدام از اين ويژگي‌ها نهايت استفاده‌ را ببريم همچنين توسعه فضاهاي گردشگري و ورزشي مي تواند به عنوان مزيت شهر بندرعباس مطرح شود.

در خصوص منظرسازي شهر بندرعباس اگر شهردار بوديد چه اقداماتي انجام ميداديد؟

اتفاقا در حال حاضر يک ايده مطرح شده است که فراخواني با هدف مشارکت متخصصين شهر بندرعباس در زمينه سيما و منظر شهر، داده شود تا که خودشان را در جايگاه شهردار بندرعباس ببينند و راجع به ظرفيت بالقوه ساحل تصميم‌گيري کنند و اين تصميم را به سمت يک طراحي سوق دهند. اين ديدگاه فني شهرسازي و طراحي از جامعه هدف به سمت مسووليني که در حال خدمت هستند برود و بتوانند از آن استفاده کنند.

ما بيش از ده سال پيش يک طرح را روي نوار بيست و دو کيلومتري ساحل پيشنهاد داديم که بخشي از آن اجرا شده است و بخش عمده آن نيز اجرا نشد. آن طرح براي ده الي دوازده سال پيش طراحي شده بود که الان با توجه به شرايط فعلي شهر بندرعباس و شرايط اقتصادي جامعه بايد تمامي بحث هاي سياسي را کنار بگذاريم و واقعا پي ببريم که متخصصين ما به چه چيز هايي فکر مي کنند و فهميد که با توجه به نظر اين افراد الان چکاري را مي شود انجام داد.

بايد ديد که “ديدگاه فعلي با توجه به وضعيت شهر چيست؟” و يک ديدگاه واقع بينانه مطرح شود و گرنه اينکه يک طراحي خيلي آرماني عجيب و غريبِ يک برج فلان اندازه و يا يک ساحل آن چناني، را هر شخصي مي تواند را ارائه دهد اما بايد ديد که در شرايط فعلي چه چيزي بايد مد نظر باشد و جامعه هدف به دنبال چيست که در اين فراخوان براي مهندسان و متخصصان شهرسازي اعلام شده است.

اما يک نکته نبايد از ذهن‌ها دور باشد که صرفا ديد مهندسان و متخصصان هميشه کامل نيست و امکان دارد هر قشري از جامعه يک ايده خيلي عالي بيايد و آن ايده بتواند با کمک تجربه و تخصص تبديل به يک محصول خيلي مناسب تر باشد. در هر حال همه بايد ايده دهند که اگر جاي شهردار بودند چکار مي کردند.

ديدگاه شما نسبت به ساخت و سازهايي که در ساحل انجام شده يا در حال انجام است چيست؟

به نظر من يک بخش از فعاليت ها بايد انجام شود و بخش ديگر نياز به اصلاحات دارد يعني بايد يک طوري حرکت کنيم که بخش‌هايي به سمت بهتر شدن برود.

برخي نظرشان اين بود که ساحل بايد صورت ساحلي خود را حفظ کند و من نيز اين موضوع را قبول دارم.

ما هرچقدر بتوانيم ساحل را حفظ کنيم در راستاي حفظ محيط زيست مفيد خواهد بود. اما چيزي را که نبايد فراموش کنيم اين است که سواحل هم بخشي از زيستگاه انسان مي باشد.

انرژي خيلي زيادي در جوانان اين شهر وجود دارد که بايد از اين طريق تخليه شود؛ بسيار اهميت دارد که جوانان سرگرمي هاي مناسبي داشته باشند يکي از بهترين ظرفيت‌هاي ممکن استفاده از ظرفيت ساحل شهر بندرعباس است. با مراجعه به فضاهاي ساخته شده در کنار ساحل مشاهده مي‌کنيد که تعداد زيادي از جوانان در حال ورزش کردن هستند يا حداقل در حال پياده روي و تخليه انرژي خود هستند و اگر اين انرژي در اينجا تخليه نشود جوان انرژي خود را در جاي ديگري تخليه خواهد کرد و آسيب‌هاي اجتماعي را بوجود مي‌آورد که آن موقع ضررها و زيان هاي اين آسيب را همان اشخاصي بايد جواب دهند که الان مي‌گويند نبايد به ساحل دست بزنيم.

بحث تشکيل انجمن معماري استان در برنامه شما هست؛ کارکرد آن چه خواهد بود؟

اين موضوع از طرف يک جمعي از جوانان فارغ التحصيل استان مطرح شد. اين انجمن ايده‌هاي پراکنده را جمع آوري مي‌کنند و در واقع يک نوع مترجم ايده‌هاي مردمي و متخصصاني که از بخش دولتي و بخش حاکميتي جدا شدند هستند. اين گروه ايده‌ها را از مردم دريافت مي‌کنندو به سمت تصميم‌گيرندگان سوق مي‌دهند.

مهمترين مشکلات پيشرو صنعت ساختمان چيست؟

بزرگترين مشکل فعلي اين است که به دليل راکد بودن ساخت وساز، کار نيست و اين خود يک فشار اقتصادي است که به اعضاي سازمان وارد شده است و به طبع آن به سازمان هم وارد مي‌شود.

براي حل اين مشکل در صدد هستيم که بازار اشتغال را منطقي کنيم، هر چه حضور متخصصين در بازار جامعه بيشتر باشد سهم متخصصين از آن بازار افزايش پيدا خواهد کرد.

فعلا سهم مهندسين از بازار کم است و ما مي‌پذيريم که سازمان نظام مهندسي در اين زمينه خوب عمل نکرده  و سهم خودش را از بازار مشخص نکرده است.

اين مشکل در سطح کل کشور وجود دارد و مختص استان هرمزگان نمي باشد. هرگاه براي ساخت يک زمين يک طرحي از طرف مهندسين اين رشته داده مي شود آن طرح به شهرداري ارائه مي‌شود و شهرداري اين طرح را تائيد مي کند تا اين جا مهندسين اين پروژه را همراهي مي‌کنند و از اين پس هنگامي که مرحله اي اجرا آغاز مي‌شود، طرح از دايره مهندسين خارج مي شود و مجري طرح مصالح خود را از يک شخص غير مهندس خريداري مي‌کند. در اين گستره از بازار مهندسين سازمان حضور ندارند و صرفا در مراحل طراحي و نظارت حضور دارند.

بزرگترين عملي که در ساختمان وجود دارد ساخت ساختمان است که در دست مهندس نيست. تنها راهکار اين مساله سازمان نظام مهندسي است و اين را مي پذيريم که ضعيف عمل کرده ايم و کل ساختار سازمان نظام مهندسي بازار خودش را اشتباه معرفي کرده است.

با توجه به گفتههاي استاندار مبني بر اينکه شهر به سمت شمال امتداد پيدا ميکند؛ نظر تخصصي شما در اين خصوص چيست؟

هر چه بتوانيم شهر را متمرکزتر کنيم قطعا سرعت خدمات رساني بالاتر خواهد رفت که يکي از مشکلات شهر بندرعباس طول بسيار زياد اين شهر است به عنوان مثال در يک شهري مانند تهران خيابان ولي عصر که از تجريش تا راه آهن امتداد دارد سي کيلومتر طول دارد؛ شما مي‌دانيد که طول شهر بندرعباس هم سي کيلومتر است . اگر يک اتفاقي در پايگاه هوايي بيافتد و همزمان هم يک اتفاق هم در حديش رخ بدهد شهرداري خيلي به مشکل مي‌خورد. آقاي استاندار گفته که ما مي خواهيم جهت گسترش را به سمت شمالي ببريم، اين عمل از منظر شهري نيز خيلي به شهرداري و مردم کمک مي کند. اگر جهت گسترش به سمت شمال باشد، شهر بيشتر از اين در طول گسترش پيدا نمي‌کند. هرمزگان استان طولي است که اين ويژگي آن هرچند امتيازات ساحلي دارد اما مديريت و خدمات رساني اش را با چالش مواجه کرده است.

اجتماعی

باهوشیاری و سرعت عمل بالای پلیس هرمزگان بلافاصله عاملان تیراندازی در بیمارستان شهید محمدی دستگیر شدند

فرمانده انتظامی استان از سرعت عمل بالای پلیس استان و دستگیری ۶ نفر از عاملان تیراندازی در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس بلافاصله پس از درگیری و نزاع دسته جمعی خبرداد.

منتشر شده

روی

به گزارش تجارت جنوب انلاین,سردار “غلامرضا جعفری”  بیان داشت: در پی اعلام وقوع درگیری و تیراندازی در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس، بلافاصله مأموران گشت کلانتری و تیم های تخصصی پلیس امنیت عمومی استان در محل حاضر شدند.

وی افزود: شخصی که توسط ضاربان مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود از متهمان سابقه دار می باشد که به تازگی از زندان ترخیص شده و متعاقب آن در حوالی ساعت ۰۳:۰۰ بامداد امروز نامبرده به اتفاق چند نفر دیگر منازعه نموده که طی این درگیری یک نفر در این زمینه به وسیله اسلحه سرد مضروب و به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس منتقل شده بود.

فرمانده انتظامی هرمزگان تصریح کرد: فرد مذکور جهت پیگیری وضعیت همدست مصدوم خود به بیمارستان مراجعه که در حین درمان مجددا ضاربین با یکدستگاه خودروی پژو ۴۰۵ نقره ای رنگ با پلاک مخدوش به بیمارستان مراجعه و اقدام به شلیک با اسلحه کلاش می نمایند که در اثر آن نامبرده از ناحیه ی زانو مصدوم گردید.

سردار جعفری با تأکید براینکه با سرعت عمل پلیس و طی یک عملیات ضربتی هر۶ نفر از عاملان این درگیری در محل حادثه دستگیر و یک قبضه اسلحه کلاش متعلق به ضاربان کشف شد، تصریح کرد: مصدوم تحت الحفظ در حال درمان می باشد و سایر متهمان نیز جهت ادامه روند مراحل پرونده به پلیس امنیت عمومی استان منتقل شدند.

این مقام ارشد انتظامی استان با بیان اینکه استان هرمزگان محلی برای جولان افراد هنجارشکن و قانون گریز نیست، خاطرنشان کرد: پلیس استان بصورت شبانه روزی هرگونه تحرک افراد قانون گریز،هنجارشکن، اراذل و اوباش و کسانی که سعی در آشفته کردن بار روانی جامعه دارند را رصد با جدیت و قاطعیت با آنان برخورد می کند.

ادامه ی خواندن

اجتماعی

افتتاح نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس در دادگستری استان هرمزگان

بندرعباس_ به مناسبت هفته دفاع مقدس، نمایشگاه دستاوردهای مقاومت در دادگستری کل استان هرمزگان افتتاح شد.

منتشر شده

روی

به گزارش تجارت جنوب انلاین, رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه اظهار داشت: امنیت و آرامش امروز جامعه مدیون خون شهداست و باید قدردان خانواده های معظم شاهد و ایثارگر باشیم.

علی صالحی با اشاره به رشادت ها و دلاوری های شهدای والامقام و رزمندگان خاطر نشان کرد: دفاع مقدس رمز عزتمندی ایران اسلامی است.

وی همچنین یادآور شد: باید دستاوردهای دوران دفاع مقدس برای نسل جوان تبیین و ارائه شود و همین موضوع تأثیر مهمی در رشد معنوی و ارتقای خودباوری در سطح جامعه خواهد داشت.

علی صالحی همچنین تأکید کرد: خانواده های شهدا مايه افتخار جامعه، ميراث داران انقلاب اسلامی و سرمايه های معنوی كشور هستند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: هفته دفاع مقدس ، فرصت مغتنمی است تا بار دیگر با مرور حماسه ها و دلاورمردی های مجاهدین عرصه های پیکار در جبهه های حق علیه باطل و تجدید میثاق با آرمان های امام راحل عظیم الشأن (ره) و شهدای والامقام انقلاب اسلامی ، از رزمندگان، ایثارگران و یادگاران هشت سال دفاع مقدس تجلیل کنیم.

ادامه ی خواندن

اجتماعی

ششمین محموله کمک های اهدایی اتاق بازرگانی هرمزگان تحویل مراکز درمانی استان شد/کمک بیش از ۳۰میلیارد تومانی اتاق هرمزگان به بخش درمان استان در دوران کرونا

در ادامه تحقق کمک هشت میلیارد تومانی اتاق بازرگانی ایران و اتاق هرمزگان به بخش درمان استان، امروز ششمین مرحله از این کمک ها به دانشگاه علوم پزشکی استان تحویل داده شد.

منتشر شده

روی

به گزارش تجارت جنوب آنلاین, این کمک ها شامل کمد کنار تخت، میزغداخوری بیمار تخت مکانیکی، میز غذاخوری بیمار تخت برقی، پایه سرم و تخت icu و ccu بود که ساعتی پیش به دانشگاه علوم پزشکی استان تحویل داده شد.

یادآور می شود از ابتدای شیوع ویروس کرونا بنا بر مصوبه ستاد کرونا و تاکید و رایزنی دکتر همتی استاندار هرمزگان و همکاری و تعامل مناسب مهندس صفا رییس اتاق بندرعباس، تاکنون اتاق بازرگانی و جامعه اقتصادی استان بیش از ۳۰ میلیارد تومان به مراکز درمانی هرمزگان در قالب کمک های مورد نیاز بیمارستان ها کمک کرده اند.

ادامه ی خواندن
آگهی
آگهی

پر بازدیدها