با ما ارتباط برقرار کن

اجتماعی

يک هشتگ و هزار حرف و حديث

ايده راه اندازي پويش صاحبخانه خوب ، حرکت انسان دوستانه اي است و تا به امروز در شبکه هاي مجازي هم رونق تقريبا خوبي گرفته است. با اين حال خيلي ها و به خصوص در شبکه هاي اجتماعي معتقدند که راه اندازي چنين پويش هايي، راه حل قاطعي براي رفع مشکل مسکن و اجاره نشين ها نيست چرا که سازمان دهي و حل مشکل مسکن يکي از وظايف دولت است.

منتشر شده

روی

به گزارش تجارت‌جنوب آنلاین،مدتي است پويشي با عنوان#صاحبخانه_خوب به همت شبکه ۳ و عده اي از فعالان فضاي مجازي شکل گرفته است. هدف اين پويش، روايت زيبايي از رحم و انصاف صاحبخانه ها به مستاجران شان است. در اين پويش از مردم خواسته شده تا خاطرات خوب خودشان را از صاحبخانه‌هايي که فقط پول برايشان مهم نيست با ديگران به اشتراک بگذارند. خاطراتي که از تجربه مستاجر بودن مي گويد و روايت هايي متفاوت از صاحبخانه ها را تعريف مي کند.

در ابتدا بنا بر اين گذاشته شده بود که هرکس در قالب يک يادداشت کوتاه، روايت خود را به آدرس ايميل اين پويش ارسال کند، اما با همه گير شدن و وسعت يافتن اين پويش، پاي آن به صفحات مجازي از جمله اينستاگرام، تلگرام، توئيتر و فيس بوک هم باز شد. هرچند اين پويش اتفاق مثبتي است، اما آن طور که بايد مورد استقبال قرار نگرفته و البته نمي تواند به شکل فراگيري راه گشا باشد. در اين پرونده به ابعاد مختلف اين پويش پرداخته ايم.

مروري بر کامنت هاي تلخ و شيرين مستاجر ها

صاحبخانه اي اجاره را ۲ برابر کرد و صاحبخانه ديگري نصف!

حرف پويش صاحبخانه خوب اين است که ما مي دانيم هزينه ها بالا رفته است، مي دانيم گراني است و وضع اقتصادي مردم ناراحت کننده است، اما اگر صاحبخانه هستيد و اگر راه دارد، کمي بيشتر با مستاجران خود راه بياييد. با شروع اين پويش، مردم در شبکه هاي مجازي با هشتگ صاحبخانه خوب از مصائبي که به تازگي با آن دست و پنجه نرم مي کنند، حرف زدند.

انصافتان کجا رفته؟

کاربري با نام سعيد در توئيتر نوشته بود: سال گذشته خانه اي را به قيمت ۸۰ ميليون تومان رهن کردم، حالا صاحبخانه از من مي‌خواهد ۱۷۰ ميليون تومان ديگر روي پول پيش قبلي بگذارم! اعتراض که کرديم، اين طور پاسخ داده که ۱۷۰ ميليون تومان ديگر لازم دارد! مگر نرخ رهن و اجاره خانه را، احتياج صاحبخانه تعيين مي کند؟ مردم عدالت و انصاف تان کجا رفته؟ . کاربر ديگري گفته بود: من صاحبخانه درجه يکي دارم. ديروز با من تماس گرفته و مي گويد يا بايد ۲۰ ميليون تومان ديگر روي پول پيش خانه اش بگذارم يا به اجاره ام ۳۵۰ هزار تومان ديگر اضافه کنم! چه صاحبخانه منصفي است، دو تا راه حل پيش پايم گذاشته! .

خانمي از بنگاه ها شکايت کرده بود که: گاهي اوقات اگر خود صاحبخانه هم نخواهد مبلغ بيشتري را در نظر بگيرد، برخي بنگاه ها براي پر کردن جيب خودشان در گوش صاحبخانه ها صحبت مي کنند که مستاجرت را بلند کن. خودمان برايت يک مستاجر به صرفه و دست به جيب تر جور مي کنيم .

صاحبخانه ام به خاطر تولد فرزندم اجاره را نصف کرد

در اين بين مستاجر هاي خوش شانسي هم وجود داشتند که از صاحبخانه خوب خود سخن ها گفته بودند. يک نفر نوشته بود: چند ماهي است که پدر شده ام. صاحبخانه ام نه تنها ما را از خانه اش بيرون نکرد که هنگام تمديد قرارداد امسال، اجاره سالانه ام را نصف کرد و گفت همين مقدار اجاره و پول پيش برايش کافي است، بقيه را صرف هزينه هاي فرزندت کن . ديگري گفته بود: صاحبخانه ما نذر کرده بود خانه اش را به مدت دو سال، به يک تازه عروس و داماد رايگان اجاره بدهد و شانس در خانه من را زده .

ضرورت توجه بيشتر به #صاحبخانه_خوب چيست و آيا اين هشتگ فايده اي هم دارد؟

فوايد فردي و اجتماعي در ميان گذاشتن اتفاقات مثبت

نرگس عزيزي: اين روز ها هشتگ صاحبخانه خوب در حال تبليغ است و البته موضع گيري ها درباره آن بسيار متغير؛ برخي از اين هشتگ استقبال کردند و آن را فرصتي براي نزديک شدن صاحبخانه ها و مستاجران مي دانند، اما در مقابل برخي اين فعاليت را امري نمايشي و بدون فايده مي دانند. اما ضرورت چنين حرکت هايي در چيست؟

سوگيري ذهن درباره وقايع منفي

ذهن ما عادت دارد وقايع منفي را پررنگ و فهرستي از آن ها در هر موضوعي درست کند و به خاطر بسپارد. اين عادت البته که عادت غريبي نيست چراکه در واقع ما با فهرست کردن وقايع منفي سعي مي کنيم تا ميزان خطر احتمالي هر موضوع را ارزيابي و در زمان تصميم گيري در آينده از آن استفاده کنيم. بر اين مبنا نيز اگر از هر کدام از ما بپرسند که تا حالا خود شما يا يکي از نزديکان شما صاحبخانه بدي داشته ايد يا خير، حتما مي توانيم يکي دو خاطره در اين زمينه تعريف کنيم. اما مشکلي که اين روز ها پيش آمده اين است که ميزان روابط ما ديگر محدود به اقوام و چند نفر دوست و آشنا نيست و به مدد فضاي مجازي هر کدام از ما در معرض شنيدن داستان افراد بسيار زيادي هستيم و اين خود آغاز دردسر است.

هجوم ميزان غيرقابل کنترل اخبار منفي

به دلايل متعددي ما عادت داريم حوادث منفي زندگي خود را با ديگران در ميان بگذاريم و به همين دليل نيز کافي است شما گشتي در شبکه هاي اجتماعي بزنيد و بعد از مدتي ببينيد که چه قدر داستان و گزارش درباره وقايع ناخوشايند شنيده ايد. اين ميزان زياد وقايع ناخوشايند حتي شامل مواردي مي شوند که در کيلومتر ها آن طرف تر از محل زندگي ما رخ داده و به نوعي ذهن ما نبايد آن را در زمان ارزيابي خطرات تصميم هاي روزانه دخيل کند، اما اين کار را مي کند و در نتيجه اين موضوع نيز احساس ناامني ما اين روز ها به شدت در حال افزايش است. اما در مقابل اين احساس ناامني چه مي توانيم بکنيم؟

راهي براي حفظ تعادل

يکي از روش هاي مقابله با اين احساس ناامني، دوري کردن از شبکه هاي اجتماعي است. شايد به نظر شما اين راه افراطي باشد، اما به هر صورت روشي است که برخي آن را توصيه مي کنند. اما روش دوم، ترغيب افراد به در ميان گذاشتن حوادث مثبت زندگي در اين فضاست؛ چيزي شبيه به همين هشتگ صاحبخانه خوب . با کمک اين روش هم مي توان نسبت بين اخبار منفي و مثبت

 نقد هايي که به اين پويش و ادمين هاي آن در شبکه هاي اجتماعي وارد شدهاست

ايده راه اندازي پويش صاحبخانه خوب ، حرکت انسان دوستانه اي است و تا به امروز در شبکه هاي مجازي هم رونق تقريبا خوبي گرفته است. با اين حال خيلي ها و به خصوص در شبکه هاي اجتماعي معتقدند که راه اندازي چنين پويش هايي، راه حل قاطعي براي رفع مشکل مسکن و اجاره نشين ها نيست چرا که سازمان دهي و حل مشکل مسکن يکي از وظايف دولت است.

اين روز ها بازار مسکن در سخت ترين وضعيت خودش قرار گرفته است. وضعيت پيچيده اقتصادي کشور، واحد هاي خالي بي‌شماري که از آن ها استفاده نمي شود و اجاره هم داده نمي شوند، کم رغبت شدن انبوه سازان به ساخت واحد هاي جديد، کمبود مسکن و خلأ سياست گذاري صحيح از سمت مسئولان دولتي همگي دست به دست هم داده و يک جهش سرسام آور در قيمت هاي مسکن را پديد آورده اند.

پويش صاحبخانه خوب شايد بتواند دل چند صاحبخانه را نسبت به مستاجران خود نرم کند و فرهنگ همبستگي مردم را افزايش بدهد، اما هيچ ضمانتي در حل مشکل مسکن مردم ندارد و نمي تواند همه را مجاب به کوتاه آمدن کند. بهتر است دولت از ايده‌هاي کارسازتري بهره بگيرد.

به عنوان نمونه مبلغي ماليات براي خانه هاي خالي در نظر گرفته شود، سامانه اي براي املاک طراحي شود و براي هر خانه اي با توجه به شرايط و موقعيتي که دارد، قيمت گذاري منصفانه اي صورت بگيرد. حرکت هاي مردمي بايد در کنار اقدام قاطع دولت قرار بگيرد تا ثمره تغييرات مثبت به وضوح ديده شود. اگر فقط بحث مهرباني در ميان باشد چرا کارخانجات نبايد مهرباني به خرج دهند و اجناس شان را با قيمتي کمتر به دست مردم نرسانند؟ چرا بانک ها سود کمتري در مقابل وام هايي که مي دهند دريافت نکنند؟ و هزار چرايي که ثابت مي کند اوضاع بحراني مسکن، فقط با مُسکن موقت مهرباني درمان نمي شود. البته که همه اين ها نبايد صاحبخانه ها را بي انصاف کند، اما ايراد هايي است که به اين پويش وارد به نظر مي رسد.

در ضمن، فعاليت صفحه هاي رسمي اين پويش در شبکه هاي اجتماعي هم بسيار ضعيف است و باعث اعتراض کاربران زيادي شده است. مثلا کانال صاحبخانه خوب در تلگرام فقط پنج هزار عضو دارد و هر روز فقط يک پست در اين کانال گذاشته مي شود که بيشتر آن ها هم پيام هاي مستاجر ها درباره صاحبخانه هاي خوب نيست! اوضاع در اينستاگرام که تعداد فالوئر هاي اين پيج به ۱۵۰۰ نفر هم نمي رسد، بهتر از اين نيست.

 

اجتماعی

اقدام شهردار بندرعباس به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا و روز زن و تبریک به بانوان اهالی رسانه قابل تحسین است

منتشر شده

روی

به وسیله

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، مریم پاسالار مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری بندرعباس ضمن تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا و روز زن به همه بانوان بیان کرد : مهدی نوبانی شهردار بندرعباس در یک اقدامی ارزشمند و برای اولین بار در روز ولادت حضرت فاطمه زهرا و روز زن و مادر با بانوان مدیر مسئول و خبرنگاران رسانه های هرمزگان شخصا تماس تلفنی گرفته و این روز خجسته را به آنها تبریک گفت .
پاسالار گفت : جا دارد از این اقدام ارزشمند و ارزنده ی جناب شهردار محترم با وجود مشغله کاری تقدیر و تشکر شود .
وی افزود : جناب شهردار همیشه قدردان اهالی رسانه به ویژه بانوان شاغل در عرصه ی رسانه می باشد و معتقد است که رسانه ها همکار و همراه همیشگی مجموعه شهرداری بندرعباس می باشند .

ادامه ی خواندن

اجتماعی

وضعیت پیشرفت پروژه های عمرانی روستای دشت امام بررسی شد

منتشر شده

روی

به وسیله

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، در این جلسه دکتر نرگس غلامپور مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری هرمزگان بر تسریع روند اجرا و تکمیل پروژه های عمرانی و زیربنایی روستای دشت امام از توابع شهرستان بندرعباس تاکید کرد.
همچنین مقرر شد بازدید میدانی جهت تسهیل و رفع مشکلات این پروژه ها با حضور نماینده دستگاه های ذیربط انجام گیرد.‌

ادامه ی خواندن

اجتماعی

بررسی ۱۹طرح در کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان از بررسی ۱۹ طرح در کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک خبرداد.

منتشر شده

روی

به وسیله

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، ظهر امروز دوشنبه کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک به ریاست رضا مدرس معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری هرمزگان و با حضور اعضای این کمیسیون در استانداری هرمزگان برگزار شد.

مدرس با اشاره به بررسی ۱۹ طرح در این کمیسیون گفت: پنج طرح پرورش میگو، ۲طرح مرغداری، بسته بندی آب آشامیدنی، کارگاه نجاری، دانه بندی شن و ماسه، محصولات بتنی، تولید ذغال چوب به روش نوین، تولید لوله های آبیاری قطره ای، تولید سبد پلاستیکی، دانه بندی سنگ گچ، کشت گیاهان گرمسیری، ۲ طرح تولید خوراک دام و آبزیان و یک واحد کارخانه آسفالت در نشست امروز کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک بررسی شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان بیان کرد: با رای اعضاء کمیسیون، اجرای هشت طرح تصویب و پنج طرح که با ضوابط قانونی مغایرت داشت مورد مخالفت قرار گرفت.

وی افزود: شش طرح نیز به منظور استعلام و بررسی مجدد به دستگاه های مربوطه ارجاع شد.

قانون هوای پاک دارای ۳۴ ماده است که بر اساس ماده ۱۱ این قانون، کمیسیونی در هر استان به ریاست یکی از معاونان استاندار تشکیل می شود که مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ریاست دبیرخانه این کمیسیون را بر عهده دارد و مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان، رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ، مدیرکل سازمان بازرسی استان و فرماندار مربوطه دیگر اعضای این کمیسیون را تشکیل می دهند.

ادامه ی خواندن
آگهی
آگهی

پر بازدیدها