با ما ارتباط برقرار کن

اقتصادی

معجزه مردم در وادي تحريم

علیرغم تحريمهاي ظالمانه در سال ۱۳۹۷ فقط در هفته دولت ۸۲۱ پروژه با اعتباري بالغ هزار و ۹۳۶ ميليارد تومان از محل اعتبارات بخش دولتي و سرمايه گذاري بخش خصوصي به بهره برداري رسيد در این باره یادداشتی به قلم غلامعباس شمس‌الدینی میخوانیم.

منتشر شده

روی

به گزارش تجارت جنوب آنلاین ، عصر سه‌شنبه ۱۸ارديبهشت ۱۳۹۷ دونالد ترامپ در جريان سخنراني که ۱۱ دقيقه طول کشيد، اعلام کرد که کشورش از توافق هسته‌اي که در ژوئيه ۲۰۱۵ بين ايران، گروه ۵+۱ (پنج عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل متحد – چين، فرانسه، روسيه، بريتانيا، ايالات متحده- + آلمان) تحت عنوان  طرح جامع اقدام مشترک خارج مي شود و بازگشت تحريم‌ها به صورت گذشته را اعلام کرد.اين آغاز ماجراجويي مردي بود که بي احترامي به عهدنامه هاي بين المللي را طبيعي جلوه داد .غافل از اينکه  ملت ما طعم تلخ تحريمها را مزه کرده بود و از اين محدوديتها در جهت شکوفايي استفاده کرده اند . در اين مجال قصد پرداختن به چرايي و چگونگي ، تاييد يا رد برجام نيست . طبعا برجام محصول عزم همگاني براي نشان دادن حسن نيت ايران و گفتگو با کشورهاي جهان است . اما در اين فرصت مغتنم ، نگاهي به رويکرد توسعه محور هرمزگان خواهيم انداخت : سال ۱۳۹۴بود که مقام معظم رهبري به مناسبت سالروز نيروي دريايي  بر توجه ويژه به منطقه  مکران تاکيد و فرمودند: “در خصوص احياي اين منطقه به دولت سفارشهاي لازم را کرده و خواهيم کرد.”دولت هم نگاه خاصي به هرمزگان داشته و دارد که در کلام رئيس جمهور درسفرش به هرمزگان عينيت يافت “هرمزگان استاني بسيار مهم از لحاظ استراتژيک است دولت موظف است زمينه‌هاي توسعه آن را فراهم کند و با اين توسعه وضعيت اشتغال و معيشت مردم هم بهتر مي‌شود”.رئيس مجلس هم در سفر آذرماه ۱۳۹۷به هرمزگان تاکيد کرد “يکي از نقاطي که براي توسعه ايران در درازمدت جاي کار دارد استان هرمزگان است.”استاندار هرمزگان هم در بدو ورودش به اين استان و تحويل گرفتن سکان استانداري بر ويژگيهاي منحصر به فرد اين ديار تاکيد کرد .

نکته اول : همنوايي ارکان نظام ، مديران ارشد کشور ،مديران و نمايندگان استان بر پتانسيل هاي گونانگون هرمزگان و ضرورت توجه به توسعه آن به عنوان نقطه عطفي است که در هيچ دوره اي سابقه نداشته است .

نکته دوم : کمتر استاني در کشور وجود دارد که ظرفيت هاي متنوع و انحصاري مانند هرمزگان داشته باشد.

نکته سوم : نگاه کلان حاکميت به نقش کليدي استان در زمان تحريم ها  ،مديريت هوشمندانه در استفاده از اين فرصت طلايي در استان از نکات مهمي است که بايد آنها را ارج نهاد .

در دوسال اخير چه اتفاقاتي افتاد که متفاوت با سالهاي گذشته بود . در دوسال اخير تحولي عظيم در حوزه توسعه صنايع ، بنادر ، کشاورزي و شيلات حادث شد .پروژه هاي بزرگي که رئيس جمهور ، معاون اول رئيس جمهور ، رئيس مجلس ، وزراي صنعت ، نفت ،کشاورزي و نيرو يا افتتاح کرده يا عمليات اجرايي آنرا کليد زده اند . در هيچ دوره اي در ۴۰سال اخير اين ميزان توجه و همگرايي براي توسعه هرمزگان وجود نداشت . عليرغم تحريمهاي ظالمانه در سال ۱۳۹۷ فقط در هفته دولت ۸۲۱ پروژه با اعتباري بالغ هزار و ۹۳۶ ميليارد تومان از محل اعتبارات بخش دولتي و سرمايه گذاري بخش خصوصي به بهره برداري رسيد .نکته مهم آن سهم بخش خصوصي در سرمايه گذاريها بود. که ۲۱۳ ميليارد تومان از طريق منابع ملي و ۱۰۵ ميليارد تومان منابع دولتي و باقي منابع از بخش خصوصي  تامين شد . يعني ۵برابر اعتبارات دولتي منابع بخش خصوصي بود که يک رکورد محسوب مي گردد . اين است قدرت مردم .اگر شرايط دولت در زمان تحريم سخت شده است اين مردم هستم که در وادي تحريم معجزه آفريني مي کنند.

براي هفته دولت سال ۱۳۹۸در حالي که به گفته استاندار هرمزگان کشور با فروش روزانه ۳۰۰هزار بشکه نفت اداره مي شود . ۶۴۴ پروژه با ارزش بيش از ۱۸۴۰ ميليارد تومان به بهره برداريرسيد که که سهم بخش خصوصي در اين ميان فراتر از يک هزار ميليارد تومان است..يک اتفاق مهم ديگر آغاز عمليات ۷۱۲۵واحد مسکن تحت عنوان طرح اقدام ملي است که نتايج آن اثرگذار خواهد بود . پرداخت مبالغ کلان تحت عنوان ارزش افزوده به دهياريها ، شهرداريها ، ورزش وامور خيريه در هرمزگان افق هاي روشن را پيش روي استان قرار داده است .

مردم با پرداخت ماليات به اقتصاد کشور جان دوباره بخشيدند . در بحث طرحهاي امسال هم اتفاقات شيريني حادث شد . وصول ۱۰۸درصدي ماليات به معناي حضور مردم در آباداني کشور ، افتتاح ۳۲ طرح صنعتي ، معدني و تجاري ، مشارکت ۱۴هزارميلياردي صنايع در امور عام المنفعه با هدف ايفاي مسئوليت اجتماعي دقيقا به معناي همدلي ، همراهي و حرکت عمومي به سمت توسعه هرمزگان معنا مي شود . هرمزگان به نقطه اي رسيده که به گفته استاندار ” اساس کار واگذاري طرح‌ها به بخش خصوصي و تبديل شدن دولت به يک ناظر و مشوق”تحقق يافته است .

مردم انصافا سختيهاي ناشي از تحريم ، رنجهاي ناشي از فساد که زخم عفوني اقتصاد است ،را تحمل مي کنند و با گذاشتن سرمايه و هستي خود در طبق اخلاص براي توسعه استان ، سرعت بخشي به امور خير از ساخت بيمارستان و مدرسه گرفته ،تا توسعه فعاليتهاي خيرخواهانه در ورزش ، منابع طبيعي ، رفع فقر ، توسعه سلامت به تفکر ترامپيسم ، به انديشه استعماري و به اذهان بيمار و معيوب که تصورو باورشان به زانو در آوردن اقتصاد ايران بود ، نه بزرگ گفتند . اين نه ۸۰واندي ميليون مرتبه تکرار شد . تا دنيا به معجزه وحدت ملي و انسجام عمومي ايرانيان باور داشته باشد .اينست افق روشن هرمزگان و بايد به مجموعه مديران دولت و بخش خصوصي خدا قوت گفت .

اجتماعی

دریافت نشان سفیر و مروج مسئولیت اجتماعی و نشان عالی مسئولیت اجتماعی توسط فولاد هرمزگان

نخستین جشنواره روابط عمومی و مسئولیتهای اجتماعی در محل مرکز همایش‌های بین المللی صداوسیما برگزار شد و از مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان بعنوان سفیر و‌ مر‌وج‌ مسئولیت‌های اجتماعی تقدیر بعمل‌ آمد.

منتشر شده

روی

به وسیله

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، نخستین جشنواره روابط عمومی و مسئولیتهای اجتماعی در محل مرکز همایش‌های بین المللی صداوسیما برگزار شد و از مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان بعنوان سفیر و‌ مر‌وج‌ مسئولیت‌های اجتماعی تقدیر بعمل‌ آمد.
به گفته هوشمند سفیدی مسئول جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی محورهای اصلی مورد ارزیابی در این جشنواره ۱۲ مورد شامل سازماندهی و ساختارسازی مسئولیت اجتماعی بوده است‌.
لازم به ذکر است که دو مبحث روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی هم همپوشانی کامل با یکدیگر داشته اند و از این روست که جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی به شکل مشترک برگزار شده است‌.
همچمین در پایان این جشنواره نشان عالی مسئولیت های اجتماعی به شرکت فولاد هرمزگان اهدا و از مدیر روابط عمومی این شرکت تقدیر بعمل آمد.

ادامه ی خواندن

اجتماعی

شرکت فولاد هرمزگان کمیته رفع موانع تولید و توسعه ایجاد کرده است

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان در حاشیه سومین کنگره سراسری مدیران حرفه‌ای ایران گفت: حیات شرکتها به توسعه آنها وابسته بوده و در این میان شرکت فولاد هرمزگان کمیته رفع موانع تولید و توسعه را ایجاد کرده است تا به فرموده مقام معظم رهبری در جهت رفع موانع تولید گام بردارد.

منتشر شده

روی

به وسیله

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، عطاالله معروفخانی اظهار داشت: ما در فولاد هرمزگان توانسته‌ایم با ایفای نقش پایدار فروش اسلب در بازارهای صادراتی هدف و حضور پایدار در بازارهای داخلی و صادراتی، از یک سو بازارهای داخلی را مدیریت و از سوی بازارهای هدف خارجی و صادرات به بازارهای جهانی را توسعه ببخشیم.

وی افزود: در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری، توسعه بومی‌سازی و حمایت از تولیدات کیفی داخلی را در برنامه استراتژیک فولاد هرمزگان قرار  داده ایم.

وی ادامه داد: ما نگرشی نو در سازماندهی، تامین، نگهداشت و توسعه پایدار منابع انسانی در راستای افزایش بهره‌وری سرمایه‌های انسانی شرکت فولاد هرمزگان داریم.
مدیرعامل فولاد هرمزگان گفت: توجه به انتظار جامعه پیرامونی از فولاد هرمزگان به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان صنایع فولادی در کشور، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است، از اینرو  فولاد هرمزگان تعاملات ارزش افزا با جامعه از طریق انجام اثربخش مسئولیت‌های اجتماعی را افزایش داده تا علاوه بر حضور موثر در جامعه استان هرمزگان بتواند تصویر بیرونی شرکت  را ارتقا و بهبود دهد.

مدیرعامل فولاد هرمزگان گفت: از نگاه ما حیات شرکت‌ها به توسعه آنها بستگی دارد. از این رو توسعه و ارتقای کیفی، کمی و نوآورانه ظرفیت‌ها،تکنولوژی‌ها، فرایندها و محصولات را جزو اهداف و ماموریت های مهم شرکت قرار داده ایم. همچنین توجه به محیط زیست علاوه بر یک مسئولیت اجتماعی مهم، نقشی بسزا در توسعه پایدار و رشد اقتصادی شرکت ها دارد.

به گفته معروفخانی، فولاد هرمزگان با حساسیت به مقوله محیط زیست پرداخته و برای ارتقای عملکرد زیست محیطی این شرکت، برنامه‌ها و پروژه‌های متعددی تعریف کرده است.

ادامه ی خواندن

اجتماعی

کمیته رفع موانع توسعه در فولاد هرمزگان تشکیل می شود

معاون امور شرکت های فولاد مبارکه، در جلسه بررسی طرح های توسعه ای فولاد هرمزگان، توسعه این شرکت را جزو اولیت های اصلی دانست و مدیرعامل فولاد هرمزگان نیز با اشاره به اینکه حیات یک بنگاه اقتصادی وابسته به طرح های توسعه ای است بر استفاده از ظرفیت های مبارکه تاکید کرد و پیشنهاد تشکیل کمیته رفع موانع توسعه را داد.

منتشر شده

روی

به وسیله

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، غلامرضا طاهری معاون امور شرکت های فولاد مبارکه در این جلسه که در حضور عطالله معروفخانی مدیرعامل فولاد هرمزگان، و معاونین و مدیران ارشد این شرکت برگزار شد با تاکید بر موقعیت جغرافیایی مناسب فولاد هرمزگان در منطقه ، اظهار داشت: دکتر طیب نیا مدیرعامل فولاد مبارکه بر تعیین تکلیف و پیگیری سریع طرح های توسعه ای فولاد هرمزگان تاکید دارد.
در ادامه عطالله معروفخانی مدیرعامل فولاد هرمزگان از حمایت های مبارکه تشکر و قدردانی نمود و با اشاره به موانع تولید در فولاد هرمزگان اظهارداشت: کمیته رفع موانع توسعه باید تشکیل تا مشکلات پیش رو سریعتر احصا ، پیگیری و رفع گردد.
وی ، داشتن روحیه جهادی برای پیگیری عملی فعالیت ها در فولاد هرمزگان را یک اصل مهم دانست.
معروفخانی، دستورات و توصیه های مقام معظم رهبری را در همه امور فصل الخطاب دانست. وی در همین زمینه با اشاره به پیشرفت های چشمگیر در حوزه های نظامی افزود: هر کجا به فرمایش ((ما می توانیم)) رهبر انقلاب، عمل کرده ایم شاهد موفقیت ها و دستاوردهای بزرگی بوده ایم. وی تحریم های جهانی علیه ایران را ظالمانه دانست اما آن ها را یک فرصت بی بدیل برای شناخت ظرفیت های داخلی خواند و حمایت از تولید داخل و شرکت های دانش بنیان در فولاد هرمزگان را یکی از سیاست های اصلی شرکت دانست.

ایشان با اشاره به تحریم فولاد مبارکه گفت: وقتی فولاد مبارکه مورد تحریم های جهانی قرار می گیرد نشان از توانمندی و ظرفیت های بالای این شرکت دارد . وی همچنین تاکید کرد با وجود همه تحریم ها، در صادرات، تامین قطعات و تولید روزانه مشکلی نداشته و در روند مطلوبی قرار داریم و مشکلات ایجاد شده نتوانسته است خللی در فعالیت های شرکت ایجاد کند.

ادامه ی خواندن
آگهی
آگهی

پر بازدیدها