با ما ارتباط برقرار کن

اقتصادی

حمايت فـولاد هرمزگان از بومي‌سازي

معاون منابع انساني فولاد هرمزگان با اشاره‌ای به مبحث بومي سازي که در يکسال اخير از سوي هلدينگ فولاد مبارکه بسيار به آن توجه شده است گفت: فولاد هرمزگان در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي و رونق توليد که از موکده هاي رهبر معظم انقلاب است، از بومي‌سازي در تمام حوزه هاي فولاد حمايت مي کند.

منتشر شده

روی

شرکت فولاد هرمزگان سومين شرکت بزرگ فولادي کشور با ظرفيت توليد يک و نيم ميليون تن تختال در کرانه خليج هميشه فارس و غرب بندرعباس واقع شده است . اين شرکت سهم به سزايي در اقتصاد کشور و به تبع آن اقتصاد محلي شهرستان بندرعباس دارد. يکي از عوامل تاثيرگذاري اقتصاد محلي اين شرکت،  گردش‌هاي مالي فولاد هرمزگان در بانک هاي استان و پرداخت هاي بيمه و ماليات اين شرکت در استان هرمزگان است که اين خود مي تواند نقش مهمي در اقتصاد استان هرمزگان ايفاکند . عمل به مسئوليت هاي اجتماعي در استان هرمزگان در خلال وظايف توليدي، نکته مهم ديگري است که مي توان به آن اشاره کرد . مهم‌تر از همه اين نکات بحث اشتغال زايي اين شرکت است. مبحثي که ارتباط مستقيمي با اقتصاد هرمزگان و مسائل اجتماعي و فرهنگي مردم اين خطه دارد.  خبرنگار تجارت‌جنوب در گفت گويي که با معاون منابع انساني اين شرکت انجام داده که در ادامه مي خوانيد :

کيکاوس ندايي معاون منابع انساني شرکت فولاد هرمزگان در گفت و گو با تجارت‌جنوب آنلاین، سازماندهي، تامين ، نگهداشت و توسعه پايدار منابع انساني در راستاي تحقق اهداف استراتژيک را مامويت اصلي منابع انساني فولاد هرمزگان دانست . وي يکي از مهم‌ترين دستاوردهاي فولاد هرمزگان در استان را اشتغال زايي دانست و گفت: در مجموعه فولاد هرمزگان و شرکت هاي پيمانکاري اين مجموعه تعداد ۳هزار و ۹۲۹نفر مشغول به کار هستند که از اين تعداد ۷۷ نفر بومي و ماندگار استان هرمزگان هستند . ندايي حفظ کرامت و افزايش بهره وري نيروي انساني را موضوعي دانست که  با پايداري اشتغال گره خورده و اين در حاليست که در شرکت فولاد هرمزگان و پيمانکاران اين شرکت امنيت شغلي همواره مورد توجه بوده است . وي در ادامه گفت: در اين راستا با نظارت بر قراردادهاي پيمانکاران عزت نيروي انساني مورد توجه است به نحوي که در يک موضوع قرارداد که نياز به تامين نيروهاي انساني دارد مجوز تعديل و اخراج نيروهاي قبلي به پيمانکار جديد صادر نخواهد شد. به همين منظور واحدي به نام امور پيمارنکاران در معاونت منابع انساني بر نحوه صحيح اجراي قانون کار و بر تمامي امور پرسنلي پيمانکاران نظارت دارد.

معاون منابع انساني فولاد هرمزگان با  اشاره به تعداد عائله کارکنان شاغل در مجموعه فولاد هرمزگان گفت : امرار معاش حدود ۱۴۰۰۰ نفر در استان هرمزگان مستقيما به فعاليت هاي فولاد هرمزگان گره خورده و از اين لحاظ بيشترين دقت را در پرداخت به موقع حقوق و مزايا با کمترين تاخير به کار مي بريم .

وي در پاسخ به اينکه آيا در فولاد هرمزگان برنامه اي براي جذب نيروي جديد وجود دارد گفت : ميزان اشتغال در صنعت فولاد ايران بسيار بيشتر از استانداردهاي جهاني است و اين موضوع در فولاد هرمزگان نيز صادق است . سياست ما در اين خصوص حفظ اشتغال فعلي و عدم تعديل نيرو مي باشد .

ندايي آينده اشتغال در فولاد استان را بسيار روشن و اميدوار کننده دانست و گفت : با اجراي طرح ۱۰ ميليون تن فولاد در استان هرمزگان ، زمينه اشتغال تعداد زيادي از هرمزگاني ها فراهم خواهد شد . معاون منابع انساني فولاد هرمزگان وجود نيروي متخصص را يکي از لازمه هاي جذب نيرو در زمان معين دانست و به دانش آموزان دوره متوسطه که علاقه به صنعت فولاد دارند توصيه کرد در رشته هاي مرتبط مانند متالوژي و … ادامه تحصيل بدهند .

ندايي اشاره اي نيز به مبحث بومي سازي داشت که در يکسال اخير از سوي هلدينگ فولاد مبارکه بسيار به آن توجه شده است و گفت: فولاد هرمزگان در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي و رونق توليد که از موکده هاي رهبر معظم انقلاب است، از بومي‌سازي در تمام حوزه هاي فولاد حمايت مي کند که اين موضوع نقش مهمي را نيز در توليد شغل و اشتغال پايدار دارد . وي با بيان اينکه  مديرعامل فولاد هرمزگان در جلسات و سخنراني ها و مصاحبه هاي مختلف از شرکت هاي دانش بنيان ، نخبگان و سرمايه گذاران دعوت به همکاري نموده است گفت:  همانگونه که حتي‌الامکان نيازهاي خود را از درون استان تامين مي کنيم، در صورت تامين زيرساخت ها و آمادگي بخش هاي خصوصي،  آمادگي تامين همه نيازهاي فني خود را نيز از درون استان داريم. مطمئنا اين موضوع مي تواند نقش مهمي را در ايجاد اشتغال در هرمزگان ايفا کند. ندايي در پاسخ به اين سوال که خدمات فولاد هرمزگان در حوزه ورزش و رفاهيات کارکنان چگونه است اينگونه گفت :

نگاه فولاد هرمزگان به استان تعامل موثر و دوسويه است . ما معتقد به ارتقاي سلامت کارکنان خود  و از سوي ديگر معتقد به حمايت از اماکن ورزشي و رفاهي استان هستيم ازين رو با قرارداد هاي متنوع با بسياري از اماکن ورزشي و تفريحي بندرعباس و ساير نقاط استان توانستيم به نقطه تلاقي حمايت همزمان از کارکنان خود و جامعه برسيم .

معاون منابع انساني فولاد هرمزگان توسعه توانمندي هاي کارکنان، ارتقاي ايمني و سلامت کارکنان و ارتقاي عملکرد زيست محيطي را از اهداف استرتژيک شرکت در حوزه منابع انساني دانست  . وي توسعه نظام کارانه کارکنان، بهبود ارتباطات و تعاملات دوسويه با کارکنان، ارتقاي سطح خدمات و تسهيلات به کارکنان، توسعه جانشين پروري و جايگزيني، و توسعه خدمات فرهنگي و اجتماعي مطلوب به کارکنان و خانواده ها را از مواردي دانست که براي آن ها پروژه ها و برنامه هاي مشخصي تدوين شده است .

ادامه ی خواندن

اجتماعی

دریافت نشان سفیر و مروج مسئولیت اجتماعی و نشان عالی مسئولیت اجتماعی توسط فولاد هرمزگان

نخستین جشنواره روابط عمومی و مسئولیتهای اجتماعی در محل مرکز همایش‌های بین المللی صداوسیما برگزار شد و از مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان بعنوان سفیر و‌ مر‌وج‌ مسئولیت‌های اجتماعی تقدیر بعمل‌ آمد.

منتشر شده

روی

به وسیله

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، نخستین جشنواره روابط عمومی و مسئولیتهای اجتماعی در محل مرکز همایش‌های بین المللی صداوسیما برگزار شد و از مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان بعنوان سفیر و‌ مر‌وج‌ مسئولیت‌های اجتماعی تقدیر بعمل‌ آمد.
به گفته هوشمند سفیدی مسئول جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی محورهای اصلی مورد ارزیابی در این جشنواره ۱۲ مورد شامل سازماندهی و ساختارسازی مسئولیت اجتماعی بوده است‌.
لازم به ذکر است که دو مبحث روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی هم همپوشانی کامل با یکدیگر داشته اند و از این روست که جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی به شکل مشترک برگزار شده است‌.
همچمین در پایان این جشنواره نشان عالی مسئولیت های اجتماعی به شرکت فولاد هرمزگان اهدا و از مدیر روابط عمومی این شرکت تقدیر بعمل آمد.

ادامه ی خواندن

اجتماعی

شرکت فولاد هرمزگان کمیته رفع موانع تولید و توسعه ایجاد کرده است

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان در حاشیه سومین کنگره سراسری مدیران حرفه‌ای ایران گفت: حیات شرکتها به توسعه آنها وابسته بوده و در این میان شرکت فولاد هرمزگان کمیته رفع موانع تولید و توسعه را ایجاد کرده است تا به فرموده مقام معظم رهبری در جهت رفع موانع تولید گام بردارد.

منتشر شده

روی

به وسیله

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، عطاالله معروفخانی اظهار داشت: ما در فولاد هرمزگان توانسته‌ایم با ایفای نقش پایدار فروش اسلب در بازارهای صادراتی هدف و حضور پایدار در بازارهای داخلی و صادراتی، از یک سو بازارهای داخلی را مدیریت و از سوی بازارهای هدف خارجی و صادرات به بازارهای جهانی را توسعه ببخشیم.

وی افزود: در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری، توسعه بومی‌سازی و حمایت از تولیدات کیفی داخلی را در برنامه استراتژیک فولاد هرمزگان قرار  داده ایم.

وی ادامه داد: ما نگرشی نو در سازماندهی، تامین، نگهداشت و توسعه پایدار منابع انسانی در راستای افزایش بهره‌وری سرمایه‌های انسانی شرکت فولاد هرمزگان داریم.
مدیرعامل فولاد هرمزگان گفت: توجه به انتظار جامعه پیرامونی از فولاد هرمزگان به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان صنایع فولادی در کشور، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است، از اینرو  فولاد هرمزگان تعاملات ارزش افزا با جامعه از طریق انجام اثربخش مسئولیت‌های اجتماعی را افزایش داده تا علاوه بر حضور موثر در جامعه استان هرمزگان بتواند تصویر بیرونی شرکت  را ارتقا و بهبود دهد.

مدیرعامل فولاد هرمزگان گفت: از نگاه ما حیات شرکت‌ها به توسعه آنها بستگی دارد. از این رو توسعه و ارتقای کیفی، کمی و نوآورانه ظرفیت‌ها،تکنولوژی‌ها، فرایندها و محصولات را جزو اهداف و ماموریت های مهم شرکت قرار داده ایم. همچنین توجه به محیط زیست علاوه بر یک مسئولیت اجتماعی مهم، نقشی بسزا در توسعه پایدار و رشد اقتصادی شرکت ها دارد.

به گفته معروفخانی، فولاد هرمزگان با حساسیت به مقوله محیط زیست پرداخته و برای ارتقای عملکرد زیست محیطی این شرکت، برنامه‌ها و پروژه‌های متعددی تعریف کرده است.

ادامه ی خواندن

اجتماعی

کمیته رفع موانع توسعه در فولاد هرمزگان تشکیل می شود

معاون امور شرکت های فولاد مبارکه، در جلسه بررسی طرح های توسعه ای فولاد هرمزگان، توسعه این شرکت را جزو اولیت های اصلی دانست و مدیرعامل فولاد هرمزگان نیز با اشاره به اینکه حیات یک بنگاه اقتصادی وابسته به طرح های توسعه ای است بر استفاده از ظرفیت های مبارکه تاکید کرد و پیشنهاد تشکیل کمیته رفع موانع توسعه را داد.

منتشر شده

روی

به وسیله

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، غلامرضا طاهری معاون امور شرکت های فولاد مبارکه در این جلسه که در حضور عطالله معروفخانی مدیرعامل فولاد هرمزگان، و معاونین و مدیران ارشد این شرکت برگزار شد با تاکید بر موقعیت جغرافیایی مناسب فولاد هرمزگان در منطقه ، اظهار داشت: دکتر طیب نیا مدیرعامل فولاد مبارکه بر تعیین تکلیف و پیگیری سریع طرح های توسعه ای فولاد هرمزگان تاکید دارد.
در ادامه عطالله معروفخانی مدیرعامل فولاد هرمزگان از حمایت های مبارکه تشکر و قدردانی نمود و با اشاره به موانع تولید در فولاد هرمزگان اظهارداشت: کمیته رفع موانع توسعه باید تشکیل تا مشکلات پیش رو سریعتر احصا ، پیگیری و رفع گردد.
وی ، داشتن روحیه جهادی برای پیگیری عملی فعالیت ها در فولاد هرمزگان را یک اصل مهم دانست.
معروفخانی، دستورات و توصیه های مقام معظم رهبری را در همه امور فصل الخطاب دانست. وی در همین زمینه با اشاره به پیشرفت های چشمگیر در حوزه های نظامی افزود: هر کجا به فرمایش ((ما می توانیم)) رهبر انقلاب، عمل کرده ایم شاهد موفقیت ها و دستاوردهای بزرگی بوده ایم. وی تحریم های جهانی علیه ایران را ظالمانه دانست اما آن ها را یک فرصت بی بدیل برای شناخت ظرفیت های داخلی خواند و حمایت از تولید داخل و شرکت های دانش بنیان در فولاد هرمزگان را یکی از سیاست های اصلی شرکت دانست.

ایشان با اشاره به تحریم فولاد مبارکه گفت: وقتی فولاد مبارکه مورد تحریم های جهانی قرار می گیرد نشان از توانمندی و ظرفیت های بالای این شرکت دارد . وی همچنین تاکید کرد با وجود همه تحریم ها، در صادرات، تامین قطعات و تولید روزانه مشکلی نداشته و در روند مطلوبی قرار داریم و مشکلات ایجاد شده نتوانسته است خللی در فعالیت های شرکت ایجاد کند.

ادامه ی خواندن
آگهی
آگهی

پر بازدیدها