با ما ارتباط برقرار کن

دسته‌بندی نشده

لزوم احیا و فعال سازی واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه فعال

استاندار هرمزگان گفت: باید بتوانیم در سال جاری با برنامه‌ریزی مناسب، رونق خوبی را در عرصه های مختلف اقتصادی، تولیدی و اجرای طرح های عمرانی داشته باشیم و در این راستا احیا و فعال سازی واحدهای تولدی تعطیل و نیمه فعال ضروری است.

منتشر شده

روی

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، دکتر فریدون همتی در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان با تبیین سیاست های کاری استان در سال ۹۹ ، عنوان کرد: با توجه به شناخت مناسبی که از ظرفیت ها و فرصت های موجود در هرمزگان وجود دارد، باید بتوانیم در سال جاری با برنامه‌ریزی مناسب، رونق خوبی را در عرصه های مختلف اقتصادی، تولیدی و اجرای طرح های عمرانی با تعامل، هماهنگی و اقدامات و کنترل و نظارت دستگاه های اجرایی رقم بزنیم.

وی تسریع در صدور مجوز طرح های سرمایه گذاری و تولیدی را بسیار مهم برشمرد و افزود: با پیگیری ها و اقدامات خوبی که صورت گرفته شاهد صدور مجوز بسیاری از طرح‌ها طی مدت دو هفته تا یک ماه هستیم و باید این روند برای طرح های کوچک و متوسط در این مدت زمان ادامه داشته باشد و برای طرح های بزرگتر نیز با سرعت بررسی‌ها انجام و مجوزها صادر تا به نتایج خوبی برسیم و در روند پروژه‌ها سرعت ایجاد کنیم.

استاندار هرمزگان بر لزوم احیا و فعال سازی واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه فعال تاکید کرد و بیان داشت: در سال جهش تولید باید گام های جدی در راستای رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی برداریم.

همتی خواستار توجه ویژه به پرداخت مطالبات پیمانکاران پروژه‌های عمرانی شد و اظهار داشت: بخشی از پیمانکاران طرح‌های عمرانی از دستگاه‌های دولتی مطالبات دارند و در مقابل نیز به بانک ها و تامین اجتماعی بدهکار هستند که دستگاه‌ها باید به سرعت پیگیر پرداخت مطالبات پیمانکاران برای رفع مشکلات آنها باشند.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه ها از روش تهاتر برای پرداخت مطالبات پیمانکاران طرح‌های عمرانی استفاده کنند تا این روند به سرعت انجام شود.

استاندار هرمزگان بر لزوم اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در زمین‌های دولتی واگذار شده تاکید کرد و گفت: دستگاه‌های های مسئول و نظارتی باید در این زمینه نظارت کافی را داشته باشند و در صورت فعال نبودن سرمایه‌گذار، تذکر داده شود و با انجام بررسی ها در صورت موجه بودن دلیل عدم فعالیت، مجوز زمین تمدید و در صورت موجه نبودن مجوز لغو شود.

همتی همچنین خواستار استفاده از ظرفیت های صندوق توسعه ملی برای جذب تسهیلات و کمک‌های فنی و اعتباری در اجرای پروژه‌ها در هرمزگان شد.

وی توسعه گازرسانی در سطح استان هرمزگان را یکی دیگر از برنامه‌های مهم در سال ۹۹ برشمرد.

استاندار هرمزگان همچنین با تأکید بر توسعه ساخت راه در استان، خاطرنشان کرد: ساخت راه‌های روستایی، راه اصلی، آزادراه و بزرگراه در سال جاری با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد و در این میان ساخت جاده های شهرستان بشاگرد، تکمیل کریدور ساحلی جنوب در هرمزگان، جاده سیاهو به احمدی و کهورستان به لار در اولویت قرار دارند.

وی همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت ها و تبصره های قانون بودجه ۹۹ جهت برنامه‌ریزی برای جهش تولید تاکید کرد و افزود: گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بانک های استان تهیه و ارائه شود.

دسته‌بندی نشده

Tips on how to Plan Your details Room Computer software Organization

منتشر شده

روی

به وسیله

The latest info room software provides advanced security methods and user gain access to control. It enables you to restrict access by simply IP or perhaps time and enables you to restrict papers and users to a certain group. You may also set several permission amounts for different persons so that you can keep tabs on their activities. In addition , you can utilize the data space to create QUESTION AND ANSWER sections and enable collaborators to comment in real time. To ensure that your data is safe, you must check the security protocols of the software.

Once you have decided on the sort of software, you are able to commence planning your details room’s organization. Make note for the number of papers you’ll need to publish and which will formats would be best suited for individuals documents. Additionally , label physical documents and scanned kinds so you can find them quickly. Finally, make a map of how you will https://virtual-data-room.info/best-intralinks-competitors/ organize your computer data room and devise a method that works suitable for you. Color-code the files and compartmentalize the space to make it easier to organize the knowledge you need to access.

Before you start taking care of the data place, plan how you can15484 organize that. Take note of how many papers you plan to upload and choose the forms that will work ideal for your needs. Pertaining to physical docs, label all of them so that they don’t get confused with digital ones. In addition , label the files simply by type, so that you can find them more quickly. After you’ve done this, map out your data room and come up with a rational organizational program. You should color-code and compartmentalize the files in your data space so that you can quickly identify which of them you need and which ones an individual.

ادامه ی خواندن

دسته‌بندی نشده

How you can Run a Aboard Meeting Like a Pro

منتشر شده

روی

به وسیله

A good plank meeting may be a collaborative procedure, and preparation is key into a productive and efficient appointment. This is the opportunity to gain strategic suggestions and gauge the board’s opinions. To be able to succeed and make advances toward the mission, it can be imperative to optimize the value of the meeting. Below are guidelines to ensure More Bonuses that the procedures go for the reason that smoothly as is possible. Listed below are several important portions of a good panel meetings.

Environment an agenda is mostly a crucial very first step. It allows board individuals to give opinions and provide context to the get together. For example , plans can be switched upside down so the most important items are first mentioned. This also encourages visitors to arrive punctually and concentrate during the entire meeting. Make sure to send out the agenda with each board affiliate in advance, and send it out at least each week in advance. If it happens the chairperson or a member is not available, the vice chair or other specified board members will take the reins.

In addition to setting the tone for the get together, you need to establish rules for your participants. You must present each item with a “I move to… inch and “seconded by. inches Once the talk is over, the secretary will note the decision in the recognized meeting short minutes. Having certain phrases meant for board events is crucial. They set the tone and maintain attendees to normal. For example , a main motion is usually one that offers a new idea. An amending motion is definitely one that changes an existing action.

ادامه ی خواندن

دسته‌بندی نشده

How you can Activate Avast SecureLine VPN

منتشر شده

روی

به وسیله

In order to initialize Avast SecureLine VPN, you need to download it from a third party website and install it by running the. exe file. Consequently, you will need to type in the root listing of the Avast SecureLine VPN computer software. Paste the real key you received into the https://webhosting-reviews.biz/ivpn-best-secure-vpn/ crack. Finally, click the Apply button to begin with using Avast SecureLine. After the software is installed and operating, you will see the account opened up.

The Avast SecureLine VPN software is designed for download at no cost from your Avast web page. To set-off it, you need to login on your Avast accounts. Then, you will need to type in the activation code. Remember to range from the hyphens. For those who have forgotten your activation code, follow the recommendations below to reset this. Then, most likely done. The Avast SecureLine VPN computer software will immediately detect your IP address and connect you to the VPN.

Now, you need to enter your activation code in the box provided. You can obtain the code from the Avast website. Produce certain you have the right hyphens on your code. Ensure that you ensure that your router has IPsec enabled and that the UDP ports 500 and 4500 will be open. This will enable the VPN in your system and protect you while searching the Internet. There’s no need to worry about the network connection, you’ll be able to browse anonymously.

ادامه ی خواندن
آگهی
آگهی

پر بازدیدها