با ما ارتباط برقرار کن

دسته‌بندی نشده

اقدام بزرگ مادکوش به شکرانه دستاوردهای تولیدی: هزینه تبلیغات صرف امور خیریه می شود

در راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی، بودجه تبلیغات و تبریکات سال نو در سطح شرکتهای گروه سرمایه گذاری ارزش و شرکت مادکوش به امور خیریه و عام المنفعه بلندمدت تخصیص یافت.

منتشر شده

روی

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، ژوبین بختیاری – معاونت منابع انسانی و مسئولیتهای اجتماعی گروه سرمایه گذاری ارزش

در راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی، بودجه تبلیغات و تبریکات سال نو در سطح شرکتهای گروه سرمایه گذاری ارزش و شرکت مادکوش به امور خیریه و عام المنفعه بلندمدت تخصیص یافت.

شیوع ویروس کرونا در اواخر سال ۱۳۹۸ موجب شد که بسیاری از سازمان‌ها، نهادها و به طور کلی جامعه جهانی، با بحران‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی مواجه شوند. ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای عضو جامعه جهانی، با آغاز شیوع ویروس کرونا، بحران‌های متعددی را تجربه کرد که آسیب عمده آن، ابتدا به کانون خانواده، سپس جامعه و محیط‌های صنعتی و معدنی وارد آمد.

شرکت ‌‌‌‌‌گندله‌سازی مادکوش، یکی از شرکت‌هایی است که علی‌رغم اثرگذاری شیوع ویروس کرونا بر کسب و کارها و واحدهای صنعتی و معدنی فعال در کشور، با تکیه بر توان داخلی به همراه نگاه ویژه مدیریت و پرسنل پرتلاش مجموعه در کنار حمایت دولتمردان، توانست از ابتدای سال ۱۳۹۹ ضمن بهره‌برداری از فاز نخست گندله‌سازی این شرکت، به عنوان نمادی از رونق و جهش تولید در کشور، به ویژه در دوران شیوع ویروس کرونا شناخته شود.

با توجه به نگاه خاص مدیریت مجموعه مادکوش و گروه سرمایه گذاری ارزش در راستای تسهیل بحران‌های اقتصادی ناشی از ویروس کرونا، این مجموعه تصمیم گرفت تا به شکرانه دستاوردهای تولیدی طی یک سال اخیر، هزینه‌های تبلیغات و تبریک‌های سال نو را که همه‌ساله به پاس یادبود و قدردانی از سوی این گروه سرمایه‌گذاری و شرکت‌های زیرمجموعه، به همکاران و طرف‌های ذی‌نفع اهدا می‌شد، صرف امور خیریه عام‌المنفعه و زیربنایی جاری نماید؛ به همین منظور، هزینه هدایای فوق تاکنون به دو مرکز اختصاص یافته که شامل موارد زیر است:

۱- تاسیس مرکز بهداشتی درمانی خیریه ارزش، واقع در منطقه صنعتی غرب بندرعباس به منظور ارایه خدمات بهداشتی و درمانی به کلیه نیروی انسانی شاغل در صنایع غرب بندرعباس و نیز خانوار روستایی مستقر در این ناحیه و جمعیت شهری بندرعباس.

۲ – تاسیس، احداث و راهبری هنرستان فنی حرفه‌ای و کار دانش با مشارکت موسسه خیریه فرهنگی همره افق قریب در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس بندرعباس، به منظور مهارت‌آموزی به جوانان و تربیت نیروهای ماهر مورد نیاز صنایع.

گروه سرمایه گذاری ارزش و شرکت های زیر مجموعه من جمله شرکت گندله‌سازی مادکوش امیدوار است با اقدامات فوق بتواند در راستای عمل به مسئولیت‌ها و تعهدات اجتماعی، گامی مهم و بلند در جهت توسعه خدمات درمانی، بهداشتی، آموزشی و رفاه عمومی مردم عزیز ایران بردارد تا از این طریق، به عنوان یکی از الگوهای صنعتی و معدنی فعال و خیرخواه در جامعه شناخته شود.

دسته‌بندی نشده

Tips on how to Plan Your details Room Computer software Organization

منتشر شده

روی

به وسیله

The latest info room software provides advanced security methods and user gain access to control. It enables you to restrict access by simply IP or perhaps time and enables you to restrict papers and users to a certain group. You may also set several permission amounts for different persons so that you can keep tabs on their activities. In addition , you can utilize the data space to create QUESTION AND ANSWER sections and enable collaborators to comment in real time. To ensure that your data is safe, you must check the security protocols of the software.

Once you have decided on the sort of software, you are able to commence planning your details room’s organization. Make note for the number of papers you’ll need to publish and which will formats would be best suited for individuals documents. Additionally , label physical documents and scanned kinds so you can find them quickly. Finally, make a map of how you will https://virtual-data-room.info/best-intralinks-competitors/ organize your computer data room and devise a method that works suitable for you. Color-code the files and compartmentalize the space to make it easier to organize the knowledge you need to access.

Before you start taking care of the data place, plan how you can15484 organize that. Take note of how many papers you plan to upload and choose the forms that will work ideal for your needs. Pertaining to physical docs, label all of them so that they don’t get confused with digital ones. In addition , label the files simply by type, so that you can find them more quickly. After you’ve done this, map out your data room and come up with a rational organizational program. You should color-code and compartmentalize the files in your data space so that you can quickly identify which of them you need and which ones an individual.

ادامه ی خواندن

دسته‌بندی نشده

How you can Run a Aboard Meeting Like a Pro

منتشر شده

روی

به وسیله

A good plank meeting may be a collaborative procedure, and preparation is key into a productive and efficient appointment. This is the opportunity to gain strategic suggestions and gauge the board’s opinions. To be able to succeed and make advances toward the mission, it can be imperative to optimize the value of the meeting. Below are guidelines to ensure More Bonuses that the procedures go for the reason that smoothly as is possible. Listed below are several important portions of a good panel meetings.

Environment an agenda is mostly a crucial very first step. It allows board individuals to give opinions and provide context to the get together. For example , plans can be switched upside down so the most important items are first mentioned. This also encourages visitors to arrive punctually and concentrate during the entire meeting. Make sure to send out the agenda with each board affiliate in advance, and send it out at least each week in advance. If it happens the chairperson or a member is not available, the vice chair or other specified board members will take the reins.

In addition to setting the tone for the get together, you need to establish rules for your participants. You must present each item with a “I move to… inch and “seconded by. inches Once the talk is over, the secretary will note the decision in the recognized meeting short minutes. Having certain phrases meant for board events is crucial. They set the tone and maintain attendees to normal. For example , a main motion is usually one that offers a new idea. An amending motion is definitely one that changes an existing action.

ادامه ی خواندن

دسته‌بندی نشده

How you can Activate Avast SecureLine VPN

منتشر شده

روی

به وسیله

In order to initialize Avast SecureLine VPN, you need to download it from a third party website and install it by running the. exe file. Consequently, you will need to type in the root listing of the Avast SecureLine VPN computer software. Paste the real key you received into the https://webhosting-reviews.biz/ivpn-best-secure-vpn/ crack. Finally, click the Apply button to begin with using Avast SecureLine. After the software is installed and operating, you will see the account opened up.

The Avast SecureLine VPN software is designed for download at no cost from your Avast web page. To set-off it, you need to login on your Avast accounts. Then, you will need to type in the activation code. Remember to range from the hyphens. For those who have forgotten your activation code, follow the recommendations below to reset this. Then, most likely done. The Avast SecureLine VPN computer software will immediately detect your IP address and connect you to the VPN.

Now, you need to enter your activation code in the box provided. You can obtain the code from the Avast website. Produce certain you have the right hyphens on your code. Ensure that you ensure that your router has IPsec enabled and that the UDP ports 500 and 4500 will be open. This will enable the VPN in your system and protect you while searching the Internet. There’s no need to worry about the network connection, you’ll be able to browse anonymously.

ادامه ی خواندن
آگهی
آگهی

پر بازدیدها