با ما ارتباط برقرار کن

اجتماعی

رقابت ۶۷۰ کاندید شورای شهر در ۴۵ شهر استان هرمزگان/با متخلفین انتخاباتی برخورد جدی می شود

بندرعباس_ دبیر ستاد انتخابات استان هرمزگان عنوان کرد:یک سری تخلفات وجود دارد که ناشی از عدم آشنایی با قوانین و مقررات است اما متخلفین مطمئن باشند که دستگاه قضایی باجدیت با این تخلفات همانطور که قانون مشخص کرده برخورد خواهد کرد

منتشر شده

روی

به گزارش تجارت جنوب آنلاین،رئیس ستاد انتخابات استان هرمزگان در نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران گفت: طبق آخرین اطلاعات ثبت شده ۳ نفر از شورای شهر استفاده دادن دو نفر تایید صلاحیت شدند در نهایت ۶۷۰ نفر در ۴۵ شهر استان به رقابت خواهند پرداخت.

رئوفی افزود: همچنین ۱۶ نفر به تعداد تایید صلاحیت شدگان روستایی اضافه شده و ممکن است در روزهای آتی نیز این آمار تغییر کند.

وی ادامه داد: علیرغم همه نظرسنجی هایی که در جامعه انجام می‌شود و مشارکت را بالای ۴۰ درصد برآورد کرده است من خیلی بیشتر از این خوش بین هستم.

رئوفی با بیان اینکه بین ۱۰ تا ۱۵ درصد شعب اخذ رای افزایش پیدا کرده و از مکان های بزرگ استفاده شده است گفت: تعداد شعب اخذ رای بین ۲ تا ۵ تا در هر منطقه افزایش یافته انتخابات شورای شهر بندرعباس به صورت الکترونیک است و با ۶۲۰ صندوق الکترونیک برگزار خواهد شد که در هر شعبه بر اساس تراکم جمعیت بین دو تا پنج صندوق رای الکترونیک قرار داده خواهد شد
رئیس ستاد انتخابات استان هرمزگان عنوان کرد: توصیه بنده به مردم شریف هرمزگان این است که در ساعات اولیه روز مراجعه کنند که شعب به هر حال خلوت‌تر هست همچنین استفاده از ماسک و مواد ضدعفونی کننده الزامی است.

همچنین وی اذعان کرد: بیش از ۹ هزار نفر از پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی و دریابانی امنیت این انتخابات را در استان تامین کرده‌اند

رئوفی خاطرنشان کرد: برای مناطق صعب العبور صندوق های سیار و اتومبیل های شاسی بلند استفاده خواهیم کرد در جزایر از شناورهای نظامی و در صورتی که هوا نامساعد باشد از بالگرد استفاده خواهیم کرد

رئیس ستاد انتخابات استان هرمزگان بیان کرد: صندوق های رای سیار ما به مردم مراجعه خواهند کرد و آنها را اخذ خواهند کرد کسانی که در قرنطینه هستند صندوق های سیار ما حضور پیدا خواهند کرد و رای آنها نیز اخذ خواهد شد

دبیرستاد انتخابات استان هرمزگان در این نشست گفت :ما در ادوار گذشته هم شرایط خاصی داشتیم که در آن شرایط خاص نیز انتخابات برگزار شده اما شرایط امروز ما یک ویژگی های متمایز تری را دارد یکی بحث بیماری کووید ۱۹ که جهان گیر است و همه دنیا را متاثر کرده و به همین نسبت هم در ایران تاثیر گذاشته است

نفیسی ادامه داد: این تاثیر فقط تاثیر بیماری در حوزه درمان و پزشکی نیست بلکه حوزه های مختلف اجتماعی را درگیر کرده روی اقتصاد تاثیر گذاشته روی اشتغال تاثیر گذاشته و همچنین تاثیرات دیگری در حوزه اجتماعی و فرهنگی داشته است پس طبیعی است که سرریز این مشکلات می تواند در امر انتخابات خودش را نشان دهد

دبیر ستاد انتخابات استان هرمزگان عنوان کرد:ما در یک شرایط خاص تحریم ناجوانمردانه بودیم و هستیم و تعبیری که از این تحریم ها می شود جنگ اقتصادی است طبیعی است ملتی که در جنگ باشد و آثار این جنگ را سر سفره خود ببیند مایوس می شود و این می‌تواند در امر مشارکت و در امر انتخابات تاثیرگذار باشد.

وی اضافه کرد: این امری است که دشمن منطقه به ما تحمیل کرده است و با این مشکلات خوشبختانه ملت ایران, دولت و نظام توانسته اند همه این مشکلات را مدیریت کنند و امیدواریم که مردم با درک این شرایط خاص بدانند که ۲۸ خرداد یک نقطه عطف است و باید از این نکته استفاده کرد که ما در سرنوشت خودمان باید مداخله مستقیم داشته باشیم.

نفیسی خاطرنشان کرد: تمامی تمهیدات لازم مطابق با دستورالعمل بهداشتی که برای همین کار نوشته شده آماده شده و جای هیچ گونه نگرانی نیست خصوصاً که این امکان برای رای دهندگان وجود دارد که می‌توانند از طریق یک برنامه شعب کم چرا در اطراف خود شناسایی کنند.

نفیسی در خصوص تخلفات انتخاباتی گفت:ما یک مرکز داریم که در قوه قضائیه تشکیل می‌شود و اعضای ستاد انتخابات استان عضو این مرکز هستند که این مرکز جهت پیشگیری از تخلفات انتخاباتی تشکیل شده است.

دبیر ستاد انتخابات استان ادامه داد: تخلفاتی که توسط ضابطین قضایی شناسایی شود در این مرکز تشکیل پرونده می شوند و به این پرونده هاکه مشمول همه نوع تخلف می تواند باشد مطمئنا رسیدگی می شود.

نفیسی عنوان کرد: تخلفات درجه بندی دارد بعضی تخلفات در نتایج آرا و شکل گیری انتخابات تأثیر مستقیم دارد که به فوریت رسیدگی و برخورد می‌شود.

وی ادامه داد: گاها یکسری تخلفات وجود دارد که ناشی از عدم آشنایی با قوانین و مقررات است اما مردم مطمئن باشند که دستگاه قضایی باجدیت با این تخلفات همانطور که قانون مشخص کرده برخورد خواهد کرد

اجتماعی

نگاهی به اقدامات مهم حوزه آب در استان هرمزگان

منتشر شده

روی

به گزارش تجارت جنوب انلاین، تأمین آب شرب و سرمایه گذاری فراوان در این حوزه به عنوان یکی از محورهای اصلی مدیریت استان بوده است. احداث ۶ سایت نمک زدایی جدید در چهار شهرستان بندرعباس، بندرلنگه، بندرخمیر و بندرجاسک به ظرفیت ۱۴۴هزار و ۲۰۰مترمکعب در روز ،
افزایش ۸۴۰۰مترمکعب به ظرفیت ۱۰ سایت نمک زدایی موجود، در دست ساخت بودن ۱۰ سایت نمک زدایی جدید به ظرفیت ۴۲هزار و ۹۰۰ مترمکعب در روز

 

آبرسانی به مناطق محروم استان : شــهر جاســک و ۱۲۴روســتای حومــه و همچنین شــهر سردشــت و ۸ روســتای شهرســتان بشــاگرد کــه فاقـد هرگونـه تاسیسـات تامیـن، انتقـال، ذخیـره و توزیــع آب بودنــد از طریــق ســد جگیــن و احــداث تصفیه‌خانــه آب، تاسیســات ذخیــره و توزیــع آب اجــرا شــده است.

 

آبرســانی بــه شــهرهای ســوزا، درگهــان، طــولا در جزیــره قشــم و همچنیــن شــهرهای فارغــان، بیــکاه، زیارتعلــی، ســیریک، هشــتبندی، تخــت و قلعه‌قاضــی کــه فاقــد هرگونــه تاسیســات تامیــن، ذخیـره، انتقـال و توزیـع آب بودنـد، جمعیتـی بالـغ بر ۴۸هزارنفـر از نعمـت آب شـرب سـالم و بهداشـتی برخــوردار شــدند.

 

اجــرای طــرح تعادل‌بخشــی منابــع آب زیرزمینــی بــه منظــور جبــران بیــلان منفــی منابــع آب زیرزمینــی بــه میــزان ۱۸۰میلیــون مترمکعـب، نوســازی و احــداث خطــوط انتقــال آب بیــن کلیــه سـدهای در دسـت احـداث و بهره‌بـرداری به منظور اسـتفاده بهینــه از کلیــه منابــع آب، نوسازی و توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی، توســعه و احــداث طرح‌هــای کوچــک زودبــازده مانند طرح‌هــای تغذیــه مصنوعــی، ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها، انجام مطالعات و طرحهای تامین و انتقال آب از جمله اقدامات حوزه تولید آب در استان بوده است.

 

همچنین با بهره برداری از سد سرنی در سال ۹۸ و با اضافه شدن ۶۱میلیون مترمکعب به حجم ذخیره سازی آب در سدهای استان، ظرفیت سدهای استان به ۶۰۸میلیون مترمکعب افزایش یافته است.

 

با سرمایه گذاری ۴۰۰میلیارد تومانی، خط انتقال آب از سد جگین به جاسک و با اعتبار بیش از ۱۸۰میلیارد تومان عملیات آبرسانی به شهر سردشت، گوهران و هشت روستای مسیر انجام شده است.

 

بیش از ۳۰۰سازه آبخیزداری در حوزه بشاگرد ، رودان و حاجی اباد طی چهار سال اخیر احداث شده که نزدیک به ۵۰میلیون مترمکعب آب در این سازه ها ذخیره می شود که نقش مهمی در تقویت سفره های زیرزمینی و تأمین آب بخش کشاورزی دارد.

 

ایجاد سازه های آبخیزداری به عنوان یکی از محورهای مهم فعالیت دولت در استان محسوب می شود که تداوم آن می تواند به بهبود وضعیت کنونی و پیشگیری از تنش آبی کمک شایانی کند.

 

با راه اندازی اب شیرینکن ۱۰۰هزارمترمکعبی بندرعباس و یک میلیون مترمکعبی خلیج فارس، گام بلندی در راستای تأمین آب شرب پایدار شهر بندرعباس و خمیر برداشته شده است. این اتفاق در حالی رخ داد که بسیاری از مراکز استان ها در این حوزه با مشکلاتی روبرو بودند.

 

در مرحله بعدی این اقدام مهم، آبرسانی از دریا به پارسیان، بستک و جناح و همچنین احداث خط انتقال از آب شیرینکن یک میلیون مترمکعبی به روستاهای شمال بندرعباس، تازیان و شهرستان حاجی آباد در دستور کار قرار دارد.

 

استفاده از منابع آبی جدید نظیر آب شیرینکن ها، باعث شده به میزان آب تولیدی،در منابع آب سدها صرفه جویی شود که کاهش فشار و برداشت بی رویه از دشت میناب از جمله دستاوردهای اجرای این طرح های مهم محسوب می شود.

 

تکمیل و بهره برداری از سه طرح فاضلاب جدید در شهرهای رودان و درگهان و تیاب (میناب) به ظرفیت ۷۸۰۰ مترمکعب در روز

 

پیشبرد بالای ۹۰درصد طرح های فاضلاب شهرهای میناب و خمینی شهر بشاگرد به ظرفیت مجموع ۷۶۰۰ مترمکعب در روز

 

بهبود شاخص برخورداری آب روستاهای استان از ۶۴به ۷۳ درصد

ادامه ی خواندن

اجتماعی

آزادی ۷۵ نفر از زندانیان در بازدید رئیس کل دادگستری از زندان های استان هرمزگان

بندرعباس- رئیس کل دادگستری هرمزگان به همراه همه قضات استان ضمن بازدید سراسری و همزمان از زندان ها و بازداشتگاه ها، دستور آزادی ۷۵ نفر از زندانیان و اعطای مرخصی به ۱۸۰۰ نفر دیگر را صادر نمودند.

منتشر شده

روی

به گزارش تجارت جنوب آنلاین، در جریان این بازدیدها، رئیس کل دادگستری هرمزگان و تمامی قضات این استان به صورت همزمان در شهرهای مختلف، ضمن حضور در زندان ها و بازداشتگاه ها ، از نزدیک، درخواست ها و مطالبات زندانیان را بررسی نمودند.

علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به همراه تمامی قضات بندرعباس در زندان مرکزی این شهرستان حضور یافت و ضمن بازدید از بخش‌های مختلف و گفتگوی چهره به چهره با مددجویان، در خصوص مطالبات آنها دستورات لازم را صادر کرد.

وی همچنین پس از این بازدید، در جلسه کمیته ساماندهی به امور زندانیان که در محل زندان مرکزی بندرعباس برگزار شد، حضور یافت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در جریان این نشست، با اشاره به دستورات ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر اینکه دستگاه قضایی باید ملجأ و پناهگاه همگان باشد، خطاب به مسئولین قضایی استان، اظهار داشت: باید با صدور آرای متناسب تا جایی که امکان دارد و قانون اجازه می دهد از صدور قرارهای منتهی به بازداشت خودداری شود.

عالی ترین مقام قضایی استان هرمزگان در ادامه افزود: تأکیدات ریاست محترم قوه قضاییه برای ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری باعث شده تا یک نهضت عمومی در بخش های مختلف ایجاد شود و همه ارکان دستگاه قضایی، کاهش تعداد زندانیان را در دستور کار خود قرار دهند.

صالحی بیان داشت: در راستای اجرای مفاد سند تحول قضایی و عمل به دستورات ریاست محترم قوه قضائیه، یکی از مهمترین رویکرد‌های دستگاه قضایی استان هرمزگان، حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری است که به همین منظور برنامه بازدیدهای منظم، مستمر و هدفمند مسئولین و قضات از زندان ها و بازداشتگاه ها پیش بینی و عملیاتی شده است.

وی تفکر انقلابی و کار جهادی را دو مؤلفه مهم به منظور دستیابی به موفقیت در موضوع رسیدگی به امور زندانیان و نظارت بر زندان‌ها برشمرد و خاطرنشان ساخت: پیامدهای زندانی شدن افراد بر خانواده هایشان باید همواره مورد توجه قرار گیرد و برنامه ریزی های دقیقی برای باز اجتماعی شدن مددجویان صورت پذيرد.

علی صالحی، استفاده از ظرفیت‌های قانونی جهت بازنگری و کاهش مجازات محکومان را یکی از اهداف اساسی اجرای طرح بازدید سراسری قضات از ندامتگاه‌های استان هرمزگان برشمرد و یادآور شد: خوشبختانه در نتیجه اجرای این طرح ، امکان ملاقات با تمامی زندانیان فراهم شد که در نتیجه آن، درخواست اشتغال به کار ۱۵۰ نفر از مددجویان مورد موافقت قرار گرفت و همچنین ۷۵ نفر از زندانیان نیز با اعطای مرخصی پایان حبس، آزاد شدند.

وی همچنین اذعان داشت: ۶۷ نفر از مددجویان زندان های استان هرمزگان مشمول پیشنهاد عفو و ۸۱ نفر نیز جهت پیشنهاد استفاده از پابند الکترونیک، واجد شرایط شناخته شدند.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان همچنین از موافقت با پیشنهاد اعطای آزادی مشروط به ۶۴ نفر از زندانیان از طریق دادگاه خبر داد.

صالحی اظهار کرد: به منظور بهره مندی مددجویان از آثار مثبت و سازنده حضور در کنار خانواده هایشان و همچنین شرکت در مجالس معنوی ایام سوگواری اربعین حسینی، به ۱۸۰۰ نفر از مددجویان واجد شرایط نیز مرخصی اعطا شد.

این مقام قضایی در پایان بر لزوم به کارگیری همه ظرفیت‌ها و امکانات به منظور اشتغال به کار زندانیان تأکید کرد و در ادامه افزود: استفاده از سامانه های نظارت الکترونیکی، مجازات‌های جایگزین حبس و آزادی مشروط در کاهش جمعیت کیفری زندانها بسیار مؤثر است.

ادامه ی خواندن

اجتماعی

همراه با آموزش مجازی ،آموزش حضوری در دستور کار است

استاندار هرمزگان در شورای آموزش و پرورش استان مطرح کرد:

منتشر شده

روی

به وسیله

به گزارش تجارت جنوب آنلاین :استاندار هرمزگان گفت: از اول مهر سال جاری، ۴۰۵ هزار و ۸۳۲ دانش آموز هرمزگانی و بیش از ۱۷ هزار معلم در هرمزگان سال تحصیلی جدید را آغاز خواهند کرد و استان هرمزگان با به کارگیری امکانات مورد نیاز و تمام توان آماده آغاز سال تحصیلی جدید است.

دکتر فریدون همتی در نشست شورای آموزش و پرورش استان هرمزگان با اشاره به در پیش بودن فرارسیدن ماه مهر و آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۰-۰۱ ، عنوان کرد: همزمان با آغاز سال تحصیلی، شور و نشاط اجتماعی تازه ای هم در جامعه ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه در سال تحصیلی جدید آموزش ها به صورت مجازی و در ادامه به صورت حضوری خواهد بود، ادامه داد: بازگشایی مدارس و آموزش حضوری دانش آموزان طبق مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا پس از واکسیناسیون دانش آموزان و با رعایت تمامی دستورالعمل‌های بهداشتی صورت می‌گیرد و مدارس به صورت کوچک، متوسط و بزرگ براساس جمعیت دانش آموزی تقسیم بندی شده‌اند که به تدریج در کنار آموزش مجازی، به صورت حضوری هم کلاس های درس با جمعیت کم برگزار می‌شود.

استاندار هرمزگان افزود: از اول مهر سال جاری، ۴۰۵ هزار و ۸۳۲ دانش آموز هرمزگانی و بیش از ۱۷ هزار معلم در هرمزگان سال تحصیلی جدید را آغاز خواهند کرد و استان هرمزگان با به کارگیری امکانات مورد نیاز و تمام توان آماده آغاز سال تحصیلی جدید است.

همتی با اشاره به آماده بودن ۱۷ هزار و ۸۵ کلاس درس برای سال تحصیلی جدید در هرمزگان، تصریح کرد: هرمزگان در زمینه مدرسه سازی از استان های موفق در کشور محسوب می‌شود و مدارس بسیار خوبی از نظر کیفیت، معماری و تجهیزات نصب شده در استان هرمزگان ساخته شده است که این امر با مشارکت خیرین، بنگاه‌های اقتصادی و استفاده از سهم ردیف های ملی بودجه محقق شده است.

وی با اشاره به تصمیمات جدید برای تقویت تجهیزات و امکانات هنرستان ها در هرمزگان، گفت: همچنین با ساخت مدارس جدید در هرمزگان، تعداد مدارس کانکسی در این استان از بیش از ۴۰۰ مدرسه به ۹۴ مدرسه کاهش یافته است که از این تعداد نیز در کنار ۳۰ مدرسه کانکسی، مدارس جدید در حال ساخت است و جمع آوری مدارس کانکسی در هرمزگان، به سرعت در حال انجام است.

استاندار هرمزگان با تاکید بر لزوم ادامه برنامه‌ریزی ها برای موفقیت های بیشتر و بهتر دانش آموزان هرمزگانی در آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها از آغاز سال تحصیلی جدید، خاطرنشان کرد: با جهت گیری ها و تصمیمات شورای آموزش و پرورش استان طی سال های اخیر شاهد تحولات و موفقیت های خوب دانش آموزان هرمزگانی در راستای قبولی در آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها بوده‌ایم که نمونه آن میزان قبولی دانش آموزان هرمزگانی در رشته پزشکی است که از ۴۰ نفر در آزمون سراسری سال گذشته به ۸۰ نفر در آزمون سراسری سال جاری، افزایش یافت.

ادامه ی خواندن
آگهی
آگهی

پر بازدیدها