با ما ارتباط برقرار کن

یادداشت و تحلیل

  بيکاري مصدر تمامي مفاسد فکري و اخلاقي است

منتشر شده

روی

فعال سياسي و مدني و آسيبشناس اجتماعي به بهانه

تلفات مشروبات الکلي دست ساز به بررسي و آسيب شناسي اين مساله پرداخته است؛

 

آسيب به هر نوع عمل فردي و جمعي اتلاق مي‌شود که در چارچوب اصول اخلاقي، انساني، قواعد عام و عمل جمعي که محل فعاليت کنشگران قرار نمي‌گيرد و در نتيجه با منع قانوني و يا قبح اجتماعي و اخلاقي و انساني روبرو مي‌شود. اولين آسيب اجتماعي که مي‌توانيم از آن ياد بکنيم جرم است. در واقع هر فردي که مرتکب يک جرمي بشود يک آسيبي است که جامعه به آن دچار شده است.

قانون مجازات اسلامي در خصوص جرم گفته است که هر فعلي و ترک فعلي که قانون براي آن مجازات تعيين کرده است جرم محسوب مي‌شود.

جا دارديک انتفادي را مطرح کنم که از اينکه متاسفانه قانونگذاران ما با معني قانون و جرم مقداري بيگانه هستند و از جهتي ديگر دايره تعريف ما از جرم بسيار بزرگ است و بسياري از مسائل را در بر مي‌گيرد.

ما نبايد در جامعه هر کنش و فعاليتي را در زمره جرم تلقي کنيم و اگر جامعه به صورتي باشد که هر فعاليتي را در آن جرم محسوب کنيم بعيد مي‌دانم که که به معني واقعي به توسعه و رشد دست پيدا بکنيم.

در واقع چنانچه دايره تعريف ما از جرم وسيع باشد يک مانع و يک سد بسيار وسيع در مقابل رشد و پيشرفت و تعالي يک کشور و يک جامعه قرار مي‌گيرد. جرم بوده و طلاق، بحران ارزش‌ها، بزهکاري نوجوانان و پس‌افتادگي و عقب افتادگي فرهنگي نيز جزو آسيب‌هاي مهم اجتماعي است. سالانه  هزاران پرونده در قوه قضاييه تشکيل شده است. من احساس مي‌کنم که ريشه بسياري از اين موارد ولي نه همه، اقتصادي و بخشي هم نيز فرهنگي است.

در زمينه فرهنگي بسيار شاهد کم‌کاري بوديم و رسانه‌ها و دانشگاه‌ها بايد در اين زمينه نقش موثرتري داشته باشند. دولت هم بايد آگاهي بخشي به جامعه را در دو بخش انجام دهد. بخشي آگاهي تخصصي که مربوط به دانشگاه است و بخش ديگر آگاهي جمعي و همگاني است که تمام مردم بايد از حداقل‌هاي مسائل آگاه باشند. براي مثال در جوامع غربي افرادي که از مسائل اجتماعي آگاهي ندارند ديگران آنها را شهروند و سيتيزن به حساب نمي‌آورند يا اينکه به عنوان شهروند درجه دو از آنها ياد مي‌شود. بسياري از جوانان ايران از پيش‌پا افتاده‌ترين مسائل کشور و جهان مطلع نيستند و اذعان مي‌کنند که به ما ارتباطي ندارد. از سوي ديگر بيکاري يکي از علل عمده بروز چنين مشکلاتي است. در واقع بيکاري مصدر تمامي مفاسد فکري و اخلاقي است. بروز جرم و جنايت در يک جامعه ريشه در مشکلات اقتصادي و بيکاري دارد. به عنوان راهکارسه مرحله پيش‌روي ما قرار دارد. اولين مرحله مشخص شدن هدف است براي مثال هدف ايران در سال ۱۴۰۴ تبديل شدن به يک اقتصاد قدرتمند در منطقه است. دومين مرحله، بررسي امکانات براي رسيدن به هدف است و بعد از آن تحليل و بررسي موانع است. به لحاظ دارا بودن امکانات و ذخاير خوشبختانه در يک سطح قابل قبولي قرار داريم. خيل کثيري از دانش‌آموختگان دانشگاهي ما بيکار هستند اين موارد نشان دهنده اين است که سيستم ناکارآمد است. چه اصول‌گرا و چه اصلاح‌طلب در بوران، ناکارآمديشان مشخص شده است.

هشت درصد از بيکاران در کشور را دکتري و پسا دکتري تشکيل مي‌دهند.

هيچ‌کسي در جامعه در جاي خودش قرار ندارد به عنوان مثال شخصي به مدت چندين سال رئيس سازمان صدا و سيما بود با رشته مهندسي برق، در کجاي دنيا اين موارد رخ مي‌دهند.

موانع زيادي بر سر راه جوانان وجود دارد که اين موانع باعث بروز فقر و اعتياد خواهد شد که نشان‌دهند ناکارآمدي سيستم مي‌شود.

بسياري از نهادها در کشور وجود دارند که بايد اصلاح شوند و نيازي به آنها وجود ندارد در حالي که بودجه‌هاي کلاني به آن‌ها داده مي‌شود.

آذر ماه هر سال به نهادها بودجه داده مي‌شود و در پايان سال مالي سازمان بازرسي کل کشور از نهادها جواب بخواهد.

به عنوان مثال نهادي که چند ميليارد بودجه دريافت مي‌کند مشخص شود که در پايان سال چه کرده است.

نظارت اصلي‌ترين وظيفه مجلس و نمايندگان آن است که امروزه اين وظيفه رو به فراموشي مي‌رود.

يک بعد کار در مجلس قانون‌گذاري و بعد ديگر نظارت است که ما نظارت را در مجلس مشاهده نمي‌کنيم.

حاکميت به يک دايره بسيار تنگ تبديل شده است که ديگران نمي‌توانند وارد آن بشوند و در نهايت اين سيستم پير مي‌شود و ديگر نمي‌تواند پاسخگوي جامعه باشد و نتواند پاسخگوي جامعه باشد با اعتراض مردم مواجه مي‌شود.

تمام مردم ايران اعم از شيعه و سني و تمام ادياني که در قانون اساسي به رسميت شناخته شده‌اند بايد از حقوق يکسان برخوردار باشند .

چرابايد در دولت اسلامي ما اين همه اختلاس رخ نمي‌داد، چرا اين مقدار فقير در ايران وجود دارد و آمار طلاق به اين صورت است.

سيستم بايد پاسخگو، شفاف و کارآمد باشد. آن چه که بايد باشد با آنچه که هست متفاوت است.

هر حاکميت سياسي بايد چهار مولفه داسته باشد از جمله رفاه، آزادي اجتماعي، عدالت و امنيت است که هر چهار مورد آن لازم و ملزوم يکديگر هستند.

در جامعه‌اي که مردم آن رفاه ندارند و نشاط اجتماعي در جامعه وجود ندارد نبايد توقع داشت که آن جامعه جامعه امني باشد و مسلما بزهکاري در جامعه رخ خواهد داد.

سن جوان از ۱۸ سالگي تا ۲۵ سالگي است و وزارت ورزش وجوانان به مقدار بودجه‌اي که دريافت مي‌کند چه الماني را براي رفاه جوانان در نظر گرفته است.

نکته مهم وحائز اهميت اين است که مواد مخدر به چه نحوي وارد مرزهاي کشور مي‌شود.

بنده در يک برنامه تلويزيوني از فرماندهي شنيدم که گفت: ما تا هزار مايلي اطراف مرزهاي ايران اشراف اطلاعاتي و امنيتي داريم. سوال پيش مياد که چگونه هنگامي که تاهزار مايلي مرزهاي زميني کشور اشراف اطلاعاتي داريم مبادلات مواد مخدر و مشروبات الکلي دست ساز در کشور رخ مي‌دهد.

در تهران در هر منطقه مواد مخدر آسان‌تر از هر کتاب دانشگاهي يافت مي‌شود. حداقل بايد سه تا چهار روز بايد دنبال کتاب دانشگاهي مي بودم در حالي که در حال عبور از خيابان‌ها نام تمام مواد مخدرها را براي فروش مي‌شنيدم.

چه اتفاقي در جامعه رخ مي‌دهد که جوان ما به سمت مواد مخدر و نوشيدني‌هاي الکلي کشيده مي‌شود؟ چرا در جوامع غربي که نوشيدني‌هاي الکلي بيشتر يافت به اين مقدار کسي کور يا کشته نمي‌شود؟

جوانان ما در کشور آزادي و امنيت ندارند. جوان ايراني هنگامي که پليس را مي بيند به جاي اينکه احساس امنيت بکند احساس ترس مي‌کند و فرار مي‌کند به اين دليل که اين پليس به تمام موارد اين جوان ايراد وارد مي‌کنند. حاکميت بايد يک دايره بازي را به لحاظ امنيتي و اجتماعي براي جوانان باز کند و اجازه بدهد که جوان ما آنطور که خودش مي‌خواهد زندگي کند.

دانشگاه‌هاي ما بايد در جامعه فرهنگسازي کنند و دولت ما بايد براي جوانان ايجاد رفاه کند تا جوان ايراني سراغ مواد مخدر نرود.

امروزه چرا جوان ما به سراغ مواد مخدر مي‌رود؟ به اين علت که کمتر الماني در جامعه به عنوان رفاه وجود دارد.

دولت بايد به عنوان راهکار يک آموزش همگاني براي مردم داشته باشد.

من به پولي بودن دانشگاه‌ها انتقاد دارم به اين دليل که چرا کسي که پول ندارد بايد از کسب علم محروم باشد. چرا بايد بين شهروندان تبعيض ايجاد شود.

براي مثال اعلام مي‌کنند که در شهر مشهد نبايد کنسرت برگزار شود، به دليل وجود حرم امام رضا (ع) در مشهد اين شهر قداست دارد. در اين بخش اين سوال مطرح مي‌شود مگر قداست امام رضا (ع) مرز جغرافيايي دارد.

آمار خودکشي در کشور ايران به خصوص قشر جوان خوشايند نيست.. شکافي که بين انديشه جوانان ايران و انديشه قشر جوانان اول انقلاب است بسيار زياد  و قابل مشاهده است.

مردم دايره جرم بسيار وسيع کرده اند به گونه‌اي که هر عمل و فعاليتي در اين دايره جاي مي‌گيرد و جوان ما حق انتخابي ندارد برخي مسايل عرفي هم به عنوان قبح دايره جرم را بيشتر کرده است. به طور مثال مجازات شرب خمر به عنوان يک جرم  ۸۰ تازيانه حکم دين است آنهم طبق شرايطي، در حالي که همين حادثه اخير مسموميت الکلي شنيده ام برخي مردم و مسوولان مي گفتند به درک، به جهنم، بگذار بميرند.

دولت بايد دست به يک آموزش همگاني در جهت آگاه سازي مردم بزند.

مردم بايد بفهمند که دولت بايد چه انتظاري از شهروند داشته باشد و شهروند نيز بايد بداند که چه انتظاري از دولت داشته باشد. در جامعه ما آموزش وجود ندارد، آموزش پولي شده و وضع اقتصادي مردم نيز نابسامان است. اقتصاد ايران به يک اقتصاد رانتي و نفتي تبديل شده است.

اين موارد است که در جامعه آسيب ايجاد مي‌کند. هنگامي که جوان ما از همه طرف و همه جا سرخورده و دلخور است مسلما تعداد بزهکاران در جامعه افزايش پيدا مي‌کند که مشروبات الکلي يکي از اين بزهکاري‌ها است.

ثروت در کشور ما در اختيار چه کساني است و توزيع ثروت در کشور توسط چه کسي و به چه صورت انجام مي‌شود که به اين شکل ناعادلانه به وجود آمده که ما شاهد شکاف عظيم ميان فقرا و ثروتمندان هستيم.

يونس غلامي

تجارت جنوب

یادداشت و تحلیل

جشنواره بیست چهارم شهید رجایی در هرمزگان

منتشر شده

روی

حسین روحی؛ یادداشت : بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی در استان هرمزگان (سطح استانی ) در حالی برگزار شد که دولت  سیزدهم بر سرکار آمده و البته  مدیریت در سطح  استان دستخوش  تغییر نشده است . شاید مهمترین تفاوت این دوره با هفت دوره گذشته ، تغییر مدیریت کلان اجرایی باشد . اما قبل از پرداختن به تفاوتها ضرورت دارد در خصوص  ماهیت این جشنواره توضیحاتی ارائه گردد . به استناد مصوبه ستاد مركزي جشنواره شهيد رجايي و با هدف ترويج و اشاعه موضوع ارزيابي با رويكرد فرهنگ‌سازي، دستگاه‌ها در ۴ سطح “سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي وابسته و نهادهاي عمومي غيردولتي (سطح يك)، معاونت‌هاي ستادي وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي مستقل، نهادها (سطح دو)، واحدهاي استاني(سطح سه) و واحدهاي شهرستاني (سطح چهار) در ۸ محور و ۲۴ شاخص” مورد ارزيابي قرار گرفته و دستگاه‌هاي منتخب معرفی می شوند . در سال ۱۳۸۱ و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با تصويب و ابلاغ آيين‌نامه ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي كشور بر اساس “موضوع مصوبه شماره ۴۴۶۴۲/ت۲۷۷۰۱ هـ تاريخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۱ هيأت وزيران” انتخاب دستگاه-هاي‌ نمونه علاوه بر سطح ملي، انتخاب دستگاه نمونه در “سطح استاني” نيز به جشنواره شهيد رجايي اضافه شد.در واقع این جشنواره به منظور شناسايي و تقدير از تلاشگران عرصه خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي و نهادينه‌كردن فرهنگ ارتقاء و بهبود عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در سطوح مختلف برگزار می شود . شورای راهبری توسعه مدیریت استان به عنوان ستاد جشنواره شهید رجایی استانو دبیرخانه ستاد  در سازمان مدیریت و برنامه ریزی مستقر می باشد

بیست و چهارمین دوره جشنواره در هرمزگان در حالی برگزار شد تفاوتهایی در محتوا ، شکل و اجرا ملموس بود .مهمترین تفاوت در محتوا ورود بخش خصوصی و شرکت های بزرگ اقتصادی به این رقابت بود . صنایع ،کارخانجات و اتاق بازرگانی در کنار نهادهای دولتی و دستگاههای اجرایی در این دوره شرکت داشته و صاحب رتبه هم شدند .

در حالیکه بر اساس بخشنامه سازمان امور استخدامی عملکرد دستگاهها در دوبخش عمومی شامل عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي درمحورهاي اصلاح ساختار سازماني، توسعه دولت الكترونيك، مديريت سرمايه انساني، مديريت بهره‎وري نظام اداري، توسعه فرهنگ سازماني، ارتقاي سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم در نظام اداري و نظارت و ارزيابي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. که  برگرفته از برنامه‌هاي اصلاح نظام اداري – دوره دوم و سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري است و شاخص‌هاي اختصاصي ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي با درنظرگرفتن اسناد بالادستي، از منابع مختلف همچون قانون برنامه توسعه، قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي، وظايف، مأموريت‌ها و اهداف تخصصي هر دستگاه تدوين و ابلاغ شده است. اعلام برخی محورها و رتبه بندی ها براساس معیارهایی که در دستورالعمل ها به چشم نمی خورد از نکات قابل توجه بود .

برخی معتقدند در این دوره تعدد منتخبان نسبت به ادوار گذشته قابل توجه و بررسی است . اینکه در این دوره تعدد و تکثر منتخبان وجود داشت می تواند نقطه عطفی در تاریخ جشنواره های شهید رجایی در سطح استانی باشد . شاید این تعدد و تکثر بتواند انگیزه بیشتری را در دستگاهها ، بخش و خصوصی و شرکت های معظم ایجاد نماید تا عملکرد خود را ارتقا ببخشند .

ادامه ی خواندن

یادداشت و تحلیل

امید دوباره

منتشر شده

روی

دولت‌ها و مسئولان مختلفی آمدند و رفتند ولی بندرعباسی ها همچنان منتظر وعده ای هستند که با سلامت شان پیوند دارد . وعده ای که مشکلاتش انگار چونان زنجیره بهم متصل هستند .ترمیم شبکه فاضلاب در صورتی محقق می شود که بافت فرسوده احیا گردد ، احیای بافت فرسوده منوط به تامین مسکن ساکنان این مناطق است .پساب آلوده صنایع معطل تصفیه‌خانه و تصفیه‌خانه چشم‌به‌راه بازسازی از سوی شرکت توسعه زیرساخت خلیج‌فارس می باشد . در واقع دهه هاست که مردم شهر بندرعباس از معضل بزرگی بنام فاضلاب رنج می برند . فعالان محیط زیستی و رسانه ها نیز به کرات روی این موضوع حساسیت هایی را نشان داده اند ،هشدار مدیرکل محیط زیست استان مبنی بر ورود فوری و حل مشکل فاضلاب ، ورود دستگاه قضایی ، و توجه ویژه استاندار به این مسئله موجب شد تا دغدغه مهم مردم به طور جدی مورد توجه واقع شود .و ماحصل نشست های مکرر و تعامل همه دستگاهها این شد که شرکت زیر ساخت متشکل از شرکت فولاد هرمزگان جنوب، گروه سرمایه گذاری ارزش (مادکوش)، ایمیدرو، صبافولاد خلیج فارس، شرکت ملی صنایع مس ایران، پالایشگاه نفت بندرعباس،منطقه ویژه خلیج فارس، شرکت ملی فولاد ایران و ستاره سیمین هرمز به عنوان سهامداران شرکت پای کار بیایند . ناگفته نماند که در سال ۱۳۹۴شرکت آبفا پیمانکار پروژه را معرفی نمود و مقرر شده بود که تا پایان سال ۱۳۹۶این طرح به بهره برداری برسد حتی دو سال دیگر هم فرصت داده شد اما در نهایت پیمانکار خلع ید شد به گفته مدیرعامل آبفای استان با انتقال قرارداد سرمایه گذاری شرکت «ژرف کار جم» به شرکت جدید، طرح ارتقا و بازسازی تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس، تصفیه و بازچرخانی پساب و اجرای خط انتقال پساب جهت استفاده مجدد در صنایع غرب توسط سهامداران شرکت زیر ساخت اجرا می‌شود. و شرکت زیر ساخت با جدیت درپی سامان بخشیدن به مسئله مهمی است که دیگر ادامه آن قابل تحمل نیست .

فاضلاب شهر بندرعباس که از چندین نقطه از جمله «خور (آبراه) گورسوزان»، «شیلات»، «سورو»، «سنگ کن»، «دوهزار» و «کپشکن»و نقاط دیگر شهر (حدود ۴۰نقطه) سرازیر دریا می‌شود؛ می تواندتهدید کننده جدی سلامت مردم ، نابود کننده محیط زیست دریایی ، و تبدیل کننده سواحل بندرعباس به آلوده ترین سواحل جهان باشد .درحالیکه همین امروز هم کدری آب دریا ، رشدفزاینده جلبکی ، سخنان چندی قبل مدیر عامل آب فاضلاب هرمزگان مبنی بر عدم تحقق این طرح در موعد مقرر نگرانی های جدی را دوباره ایجاد نمود اما خبرهای خوش استاندار هرمزگان در بازدید روزهای پایانی تیرماه از روند فعالیت ها دوباره امید را در دل مردم و علاقه مندان محیط زیست ایجاد کرد. فریدون همتی معتقد است کیفیت پساب ورودی به دریا از ۳۵۶به ۱۷۰رسیده، نخستین هدف ما حل معضل ورود پساب دریا به منطقه شهری است که قرار است در یک پروسه شش ماهه تمام شود و سپس انتقال آن به سمت صنایع غرب بندرعباس و منطقه ویژه اقتصادی در دستور کار قرارگیرد . او با انتقاد از عملکرد آبفا افزود : آب و فاضلاب نه خود توانایی اجرا داشت و نه سرمایه گذاری که انتخاب کرده بود و اگر به همان منوال پیش می رفتیم حداقل چهار یا پنج سال دیگر درگیر همان مسئله بود و وزارت نیرو هم چنین منابع مالی و امکانات برای اجرای این پروژه نداشت؛ بنابراین می‌توانستیم این پروژه را انجام ندهیم و مردم همچنان در عذاب باشند اما این کار به لطف خدا در مسیر درستی قرار گرفته است. در مجموع با اجرای طرح، یک تهدید شهری و محیط زیستی به یک فرصت بسیار خوب و تاثیرگذار در تمام ابعاد آن تبدیل می شود که امیدواریم با دعای خیر مردم هر چه زودتر بتوانیم این کار را به پایان برسانیم.

در واقع طرح تصفیه و انتقال پساب فاضلاب بندرعباس جهت استفاده در صنایع می تواند به عنوان ماندگارترین فعالیت اقتصادی و البته اجتماعی در استان به ویژه بندرعباس باشد . به این ترتیب امیدواریم در شش ماه آینده شاهد پایان ورود ۷۰۰لیتر فاضلاب در ثانیه به دریا باشیم و با انتقال آن به صنایع از هدر رفت منابع آبی جلوگیری شود .

ادامه ی خواندن

اجتماعی

رانندگان اتوبوس و تاکسی، قربانیان یک بام و دوهوای مسئولین درمانی

منتشر شده

روی

یادداشت؛یعقوب دبیری نژاد:در حالی که تزریق واکسن کرونا به اقشار مختلف جامعه در حال فراگیر شدن است، رانندگان بخش حمل و نقل عمومی بعنوان یکی از پرخطر ترین شغل های در معرض قرارگیری ویروس کرونا همچنان مظلومانه در آتش کرونا در حال سوختن ایستاده اند.

صبح امروز خبرگزاری ها از قول کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا ودارو بلاخره خبر باز شدن سامانه ثبت نام واکسن برای رانندگان اتوبوس و تاکسی شهری را منتشر نمودند و نور امید را در جان بی رمق رانندگان زنده نمودند، اما ظاهرا این قشر که از اولین روزهای شیوع کرونا ، علاوه بر معیشت و درآمد که سلامت و جان خودشان را نیز از دست دادند حالا باید در یک بام و دو هوای شو آف های تبلیغاتی مسئولین بهداشتی دست و پا بزنند. چرا که علی رغم انتشار خبر تزریق واکسن به رانندگان، در سامانه خبری از این امر نیست و کسی هم قصد ندارد تکلیف این قشر مظلوم را مشخص نمایند.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز که این روزها سنگین ترین فعالیتش اعلام آمار کشته شدگان کرونا است، کمافی السابق پاسخگو نیست.

ظاهراً مسئولین بهداشتی فراموش کرده اند که در پی تدبیر آنها، افراد مبتلا به کرونا باید یا در قرنطینه بمانند و یا خودشان در به در به دنبال دارو ،کپسول اکسیژن و ویزیت پزشک و . . . بروند. فقط اگر یک درصد از این ترددها با ناوگان حمل و نقل عمومی انجام شود میزان آسیب پذیری رانندگان تاکسی و اتوبوس مشخص خواهد شد.

مدیران فعلی بهداشت و درمان کشور که میراث دولت تدبیر و امید هستند، برای جا خوش کردن در قلب دولت جدید بهتر است به جای انتشار اخبار کذب، ضمن عذرخواهی از تاخیر در تزریق واکسن رانندگان بخش حمل و نقل عمومی هرچه سریعتر نسبت به این مهم اقدام نمایند تا در این آخرین روزهای تکیه بر مسند ریاست، شاید مشمول حلالیت اقشار آسیب دیده از بی تدبیری ها گردند./ دریا

ادامه ی خواندن
آگهی
آگهی

پر بازدیدها